Tuesday, April 29, 2008

Sverige satsar pa asylsokanden som ny billig arbetskraft.

Sverige verkar ha gatt ifran bade arbetsmaknadspolitik och flyktingpolitik och slagit samman bagge.

Flyktingar brukar normlt sett bara vara flyktingar under en begransad period och sedan atervanda hem.

Alla tecken tyder nu pa att man vill gora flyktingsituationen och asylsokanden permanenta. Det ser ut att vara stor forvirring inom regeringen om hur man ska bedriva sin politik. Man blandar ihop begreppen flyktingar och arbetskraft.

Ingen annanstans tvingas flyktingar till arbete, det skulle i andra lander betraktas som ett slags slaveri eller tvangsarbete.

I Sveriges fall blir nu alla arbetslosa svenskar stallda at sidan till forman for asylsokanden som ska in i arbetslivet enligt regeringens plan.

Det ar en aning chockerande att man oppet bedriver en sadan svensk fientlig politik. Det ar obegripligt som utlandssvensk eftersom jag inte kommer att kunna forklara detta markliga beteende for andra manniskor i utlandet.

Lonedumpning ar ett naturligt men katastrofalt resultat. En afghan som kommer att hundra dubbla sin inkomst i Sverge aven om han bara tjanar en tredjedel av en lag Svensk imkomst blir sakert overlycklig om han nu klarar den kulturella omstallningen som kravs.

Redan idag flyttar svenskar som inte kan fa jobb till utlandet. En svensk skoteska fyrdubblar sin inkomst i Norge.

Det ar obegripligt hur sverige har rad att fortsatta men en oerhort sor invandring samtidigt som sysslolosheten i sverige ar rekord stor. Man far kanslan att regeringen (inte bara den nuvarande regeringen) och politiker har slutat planera for svenskens basta, men har overgatt till att planera for alla andra nationaliteters basta och lagger svensken pa hyllan som avdankad eller inkompetent. Mer och mer verkar det handla om att fornedra svensken. Ar det sa att politiker ser svensken som obrukbar, ser de svensken som folk som sjukskriver sej, blir knarkare, tar sjalvmord ofta och ar allmant opalitliga. Ar det skalen till att man inte vill satsa pa svenskar, eller finns det andra skal?

Det ar inte bara jag som reagerar pa det, man kan se det overallt om man laser bloggar och pratar med folk. En annan invandrare kommenterade liknande observationer i sin blogg. Amir skriver om en del intressanta observationer.

Man undrar varfor svenska politiker anvander arbetsmarknadspolitik och flyktingpolitik som ursakt for att ta in flera miljoner utomeuropeer varav de flesta aldrig kommer att kunna integreras eller anpassa sej.

For mej kanns det som att alla politiker har en stor hemlighet de inte vill formedla till folk. De arbetar med en plan som ingen vet om och inte kan bedomas darfor att alla ingradienser i planen ar hemliga. Vad sysslar vara politiker med?

Det ar knappt man vagar yttra sej on teorier, det ar val snart olagligt i sverige. En del personer tror att skalen ar att invandringen ar en miljardindustri dar hundratuentals manniskor forsorjer sej. Manga ar flyktingsmugglare, handlaggare som kan mutas, politiker som kan mutas, myndighetspersoner som har stora inkomster i samband med hanteringen av alla asylfall. Politiker som tycker det ar opportunt kan sitta i nagra ar och tjana in en stor pension.

Jag sjalv ar lyckligt lottad over att jag slipper bry mej mycket om politik i Sverige. Som invandrare sa har man en del del blandade kanslor nar man ser hur politikerna forst importerar ulandsproblem med hundra olika kulturer vilket skapat ett kaos i manga orter. Sedan andrar man sej i fraga om deras status. Man har i alla ar gett sken av det det handlar om en tillfallig losning for asylsokanden, kommuner har bedragits for att tolerera nagra asylsokanden. Dessutom sa struntar man i att de som kallar sej asylsokanden inte behover asyl. Sedan andrar man sej och deklarera att man nu behover utlandsk arbetskraft, man borjar man prata om ett "behov av utlandsk arbetskraft" vilket ar en ren logn. Om det vore sant varfor fokuserar man asylmottagandet pa Irakier, Iranier, Somalier och andra som for det mesta inte kan vasterlandska yrken?

Jag ser hela programmet som en plan, ett sk "bait and switch". dar man lurat svenskar att tro att det handlar om asyl men i sjalva verket handlar det om att ta in billig arbetskraft. Det ar forvirrande eftersom valdigt fa asylsokanden borjar arbeta och forsorja sej sjalva.

Jag kan darfor bara konstatera att svenska politiker ar de mest sinnesforvirrade manniskor som finns i Europa. Sorry, men jag har inget hopp om att politikerna arligt forsoker forbattra Sverige. Nar jag tanker efter sa kan jag inte komma pa en enda forbattring som politiker astadkommit i Sverige pa tiotals ar. SVD DN

Monday, April 28, 2008

Jeremiah Wright tillintetgor Obamas mojligheter.

Obamas Pastor Jermiah Wright har nu talat 5 ganger i offentliga sammanhang pa lika manga dagar. Obamas kampanj ar sa gott som tillintegjord av Wright's konstanta uttalanden de senaste dagarna.

Forst var Wright pa TV i fredags och talade ut hos Bill Moyers i PBS TV. Dar holl han en lagmald och lugn attitid och ville ge intrycket att han var missuppfattad och att pressen ljuger om honom. Han har daremot inte tagit tillbaks de pastaenden som han gjort och som visats pa TV. Han egna predikningar visar att han ar en rasist och en amerikahatare. Obama forkastade Wright predikningar och andrar sej om huruvida Wright var hans "spirituelle radgivare. Obama tog tillbaks det pastaendet vilket gor att han tydligen inte har hallt sej till sanningen om det.

Mandagens uppvisning av Jermiah Wright pa National Pressclub i Washington kan bara gora att man kan dra en slutsats (om man inte gjort det tidigare); Mannen ar ett NUT JOB.

Han sade bla att han har aldrig varit Obamas spirituelle radgivare vilkat far Obama att framsta som en lognare. Sen blev det bara varre. Han sade att Louis Farrakhan ar en av tidens viktigaste person. Farrakhan ar en kand svart rasist, muslim och svart separatist som vill att svarta och vita ska bo separat i olika delar av landet och varlden. Wright forklarade att han sagt det i TV programmet hos PBS men att de klippt bort den delen. PBS har tydligen klippt bort ett pinsamt uttalande for att fa Wright att framsta som "ofarlig". PBS kanske avsiktligt vill forsoka neutralisera Wright's kommentarer for att inte sabotera Obama's mojlihgheter. Wright sade att PBS klippte aven bort andra saker och de var minst lika pinsamma som ovanstaende.

Wright fortsatte med sitt tal om att USA's regering ar en terroristregering och darfor blir de angripna av terrorister.

Han fick en rad fragor och hade mojlighet att ratta till bilden av honom. Han snarare bekraftade allt som sagts i hans predikningar som visats i Youtube klippen. Han fornekande inte hans teori att USA's regeing uppfunnit AIDS med syfte att utrota den svarta rasen. Han sajer att regeringen importerar knark och sedan domer folk till fangelse.

Hans fortsatta offentliga makalost skandalosa yttranden kommer med all sakerhet att sanka Obamas kampanj. Jag ser ingen annan handelse som kan orsaka sa mycket skada for Obama an just Wrigth och hans repeterade paminnelser om vilken knas teoretiker och rasist han ar.

Vem vill ha en President som befattat sej med en sadan person pa sa nara hall sa lange.

Wright fortsatte och antydde att Obamas avstandstagande fran de extrema rasist predikningarna gjorde Obama bara for att han ar en politiker och vill bli valbar. Det antyder att Obama haller med Wright men haller masken offentligt av politiska skal. Det ar en stort problem for Obama, det finns nu en misstanksamhet som han inte kan komma unden.

Jag fattar inte varfor Wright fortsatter med sina offentliga framtraden efter att Obama har bett honom att halla sej undan. Det ende jag kan tanka mej ar att Wright nu har en personlig vendetta mot Obama och kanner sej forolampad efter att Obama bett honom halla sej undan. Wright vill nu forsoka sabotera Obamas kampanj vilket han kan lyckas med.

Wright har just fatt ett hedersdoktorat indraget eftersom han "uttalat sej antiamerikanskt". Han har aven fatt en inbjudan att halla tal indragen. Etablissemanget vet nu mer on Mr Wright och betraktar honom som Mr Wrong, det kan ha bidragit till den bitterhet som speglar sej i Wrights (medvetna?) sabotage av Obamas valkampanj.

Han kanske vill att folk ska minnas honom som den person som kunde paverka ett presidentval, han kanske har fatt lite storhetsvansinne med all publicitet.

Dagens sensationella uttalanden kommer att granskas lange av manga. Dessutom maste man undra over hur objektiv Moyers ar pa PBS som nu avslojats ha klippt bort en hel del mycket kontroversiella pastadenden. Det ser ut att ha varit ett "propaganda inslag" med vinkling till fordel for Obama. SVD AB

Thursday, April 17, 2008

Obamas mojligheter forsamrade. Clinton ljuger uppenbarligen.

Gardagens TV debatt handlade i borjan om de klagomal som kommit upp i valdebatten om Clinton's kraftiga overdrifter och om Obamas kontakter med radikaler och inhemska terrorister. Radikala bekantskaper blev temat den forsta halvtimman.

Clinton kunde inte forklara sin overdrift om att varit utsatt for kryskyttar i Bosnien. Det var en klar osanning och hon hade ingen rationell forklaring for hennes overdrifter.

Obama tog i forra debatten som sandes ett par dagar sedan tillbaks sitt pastaende att den rasistiske praster Jeremiah Wright var hans spirituelle radgivare. Det ar en plotslig forandring av vad han sagt tidigare. Efter att Wrights rasistiska anti-amerikanska predikningar spreds pa Youtube sa fortsatte Obama att forsvara honom men han tog avstand fran de kontroversiella predikningarna. Nu har han andra sej, han gar emot det han sade tidigare och sajer att Wrigth inte ar hans spirituella radgivare.

En bekantskap som visar sej vara langt varre an Wright ar en barndomsvan, Mr. William Ayers. Han var medlem i en inhemsk terror organisation, Weather Underground, som bombat federala institutioner. Han har varit pa flykt fran rattvisan pa 1970-talet tills han gav upp 1980. Han flydde efter att en bomb som de holl pa att tillverka exploderade och dodade tre personer. Obama och Ayers har varit med i en annan organisation tilsammans vilket gor hans vanskap suspekt. Senast 9-11 2001 talade Ayers ut i en tidning och sade om terror bombningarna att "vi borde gjort mer". En besvarande bekantskap for Obama som han forklarar bort kortfattat och ytligt vilket lamnar en rad fragor obesvarade. Man vill veta mer om hur deras relation och hur Obama kan vara i nara kontakt med extrema radikaler. Ett av Obamas svar var att Bill Clinton har benadat tva personer fran samma terrorgrupp, Weather Underground, vilket antyder att Clintons har liknande suspekta vanskaper.

Som summering kan man konstatera att de tva kandidaterna har nastan lika mycket stod. Clinton kunde redovisa mer direkta planer i olika omraden, hon pratade sej hes. Obama forsokt med sitt vanliga (en aning ytliga) resonemang om samforstand. I undersokningarn sa hade Clinton tidigare haft ett storre forsprang i det kommande delstatsvalet, men Obama har knappat in pa forspranget som Clinton tros kunna bibehalla. Valdebatten vanns helt ovantat av kandidaten som inte var med i debatten. John McCain framstar mer som en person som inte har samma brist pa trovardighet som de tva demokraterna kampar med att overvinna.

SVD AB SVD

Saturday, April 5, 2008

Clintons fick storre inkomst efter presidentperioden.

Clintons deklarerade mellan aren 2000 och 2007 en inkomst pa 109 miljoner dollar. I USA betala man en hog skatt pa en sadan hog inkomst. De betalade 33 miljoner dollar vilket ar 30% i skatt. Bill tjanade mest med 50 miljoner dollar i inkomst fran sina tal och 30 miljoner fran hans bok.

Inkomsten ar sensationellt stor, en ovanligt stor inkomst for en fd president. Jag tror inte andra fd presidenter har kunnat dra in sa stora belopp pa att halla tal. Clinton har formodligen satsat hart pa att marknadsfora sej och utnyttjat alla sina kontakter. De kanske tyckte att de skulle kompensera sej sjalva for alla pinsamheter de gatt igenom.

Hillary har sagt att hon vill konfiskera oljebolagen stora vinster. Ett bolag tjanade 40 miljarder dollar i vinst pa ett ar. Vad hon inte tagit med i kalkylen ar att ett bolag har som exempel betalt 19 miljarder mer i skatt an deras bruttointakt i USA. Det beror pa att de dubbelbeskattas for sin utlandesverksamhet, de betalar skatt i landet de driver affarer och dessutom beskattas de i USA pa samma inkomst. I USA betalas det hoga skatter (inte jamfort med Sverige, Sverige har dubbelt sa hoga skatter) sa Clintons skatteplaner har nog inga granser och skulle hamma ekonomin om de realiserades. Hon vill ha en socialistik typ av hogskattesamhalle och det ar knappt nagra foretagare som vill det, formodligen ar det darfor de svenska journaliterna vill ha henne som president. En amatorpolitiker som Hillary Clinton kommer inte att kunna vinna ett presidentval.

Vi som driver egna foretag vill ha laga skatter och fortsatta som forut med att alla kostnader ar avdragsgilla. Det paminner om min tid i Sverige som foretagare. Trots rekord hoga skatter for foretagare tog man bort olika slags avdrag vilket till slut gjorde att man funderade mer pa att etablera sej utomlands. Att flytta utomlands visade sej vara det basta jag gjort, jag har aldrig angrat det beslutet. Om det finns andra Svenskar med samma funderingar sa kan jag stalla up med radgivning.

Sverige har sedan jag flyttade fortsatt i samma riktning, foretagsklimatet blir samre hela tiden och det ser inte ut att bli nagon forbattring varken pa kort eller lang sikt, tvartom. Nufortiden sa maste foretagare i Sverige dessutom rakna med nya kostnader och problem som inte fanns i samma utstrackning. All skadegorelse, brander, ran, inbrott, bedragerier, fackblockader, och anstallda som stammer sin arbetsgivare ar kostnader som kan tillintetgora ett foretag. Att i den situationen fortsatta att betala varldens hogsta skatter (nast hogsta, efter Danmark?) maste kannas hopplost. Jag kan bara ge ett rad till en driftig, arbetsvillig ung person i Sverige; GO WEST, flytta ifran Sverige och lamna elandet bakom er. De svenska politikerna har inte gjort nagot for att forbattra situationen i Sverige. Medan de talar om utslapp sa flyttar tusentals arbetstillfallen utomlands, politikerna talar om jamnlikhet och kvinnofragor samtidigt flyttar tusentals utbildade skattebetalare utomlands. Politikerna talar om hur de ska kunna fa in fler invandrare i Sverige samtidigt som Sverige ensamt tagit emot fler an hela vasteuropa sammantaget. Politikerna pratar om omorganisation av Statligt TV samtidigt som den skyhoga valdsbrottsligheten gor det livsfarligt att bara existera i Sverige. Svenska politiker ar helt separarade fran verkligheten, de har ingen sjalvbevarelsedrift. De vet inte vilka fragor som som folk anser viktiga, om de vet om det sa struntar de i vad folk vill och behover. Det ar konstigt att ingen tidning har undersokt hur mycket stod politikerna har bland folk i Sverige. "Approvalfactor" och "politikerforakt" ar nagot som borde matas regelbundet, annars tror de kanske att de har folkligt stod. DN  SVD