Friday, June 20, 2008

USA rostade igenom andringar i avlyssningslagen.

Efter ett ar av installda avlyssningar da demokraterna vagrade fornya FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, sa har nya forandringar rostats igenom och darmed godkants av republikanerna och tillracklig manga demokrater.

De viktigaste bestandsdelarna i den fornyade FISA ar att avlyssning av misstankta frammande terrorister kan fortsatta. Det behovs inget domslut pa varje enskild avlyssning sa lange det galler redan misstankta terrorister. Det manga demokrater ville var att man tvingas skaffa ett domslut for varje samtal, varje mobiltelefon eller dator som ska avlyssnas. Det skulle omojligora en konstruktivt och effektivt avlyssningsprogram.

En annal del i forandringan ar att telefonbolagen inte ska kunna stammas av privatpersoner for att de medverkat i regeringens direktiv om avlyssning. Det eliminerar risken for rattegangs kaos om misstankta terrorister skulle anvanda domstolar for att fa information om avlyssning och kunna fa skadestad for att avlyssnats.

En tredje del i andringarna ar att ledningen fo FISA ska utreda tidigare avlyssningar for att bedoma om oegentligheter har forekommit.

FISA har inte manga likheter med det svenska programmet enlig vad man kan utlasa i artiklar. Trots hemlighetsmakeriet i Sverige sa ska tydligen samtliga svenskar utsattas for avlyssning i alla media, fran brev, till sms, epost, blogg, hemsida, fax, mobil och telefon.

Det svenska systemet ar darfor en helt oplanerad och ogenomtankt version av ett avlyssningsprogram, man har inget skydd som individ mot oegentligheter. Det finns darmed inte ett regelverk som styr avlyssningen. Allt ar OK enligt de svenska politikerna som skyndat att i hemlighet rosta fram FRA-lagen for att sedan snabbt gomma sej pa semester och gora sej oantraffbara.

En svensk FRA-lag behovs sakert om man ska kunna halla svenska och utlandska terrorister och grova brottslingar under bevakning. FRA-lagen verkar daremot inte ha misstankta brottslingar som malgrupp. Alla svenskar ar malgruppen och det gor att vi alla forlorat allt som heter privatliv. Las om Bananrepublikfesten som arrangeras av Rick Falkvinge. En passande beskriving pa nutida Sverige. Pa engelska ar namnet taget av kladbutiks kedjan Bananarepublic.

En svensk politiker som folk trodde de kunde lita pa var Federely. Han gick till slut med pa att ta bort vart privatliv och overlata det till politiker och deras hantlangare. Folk trodde att Federley och nagra andra skulle stoppa FRA-lagen eftersom han hanvisade till sitt samvete under sitt tal. Tydligen sa valde han pengarna istallet for sitt samvete. Han ar ju medveten om att han aldrig skulle klara sej i privat anstallning, hans experiment som salladsbar direktor gick at skogen pa 5 minuter. Se filmen om Ferderley "tomma ord":
DN AB SVD SVD2

Friday, June 13, 2008

Ny BMW med Hydrogen motor, bara vatten som avgaser.


I USA marknadsfors den overallt. Inga andra storre lyxmarken har forsokt sla sej in pa den marknaden. Jag har for mej jag sag deras annonser ett - tva ar sedan forsta gangen. Det ar kul om man kan kanna att man hjalper miljon, slutar skicka pengar till jihad oljebolagen i arabstaterna da man koper bensin fran arabstaterna och samtidigt kan aka i en av de basta bilarna som finns, BMW 7 serien.

Pamela Andersson flyttar ihop med gamla exet.


Bilden ar tagen med extra vidvinkel objektiv, eller?

Nog ser hon bra ut trots alderdomen, de avundsjuka penionarskvinnorna sparkade ut henne fran alderdomshemmet.

Nu flyttar hon ihop med sina barn's far, Tommy Lee. Barnen sajs vara glada over handelsen och de haller forvanansvart fortfarande ihop efter 2 dagar som sammanboende.

Pamela, betyder det att jag aldrig mer far studera din garderob pa nara hall? Tur att hon inte kan svenska.

Mer foljer senare.

Monday, June 2, 2008

Sunday, June 1, 2008

USA och Sverige skiljer sej stort.


Bilden visar Svenskor som trivs i Los Angeles
Det ar intressant att se hur svenskar upplever USA da de kommer pa besok som turist eller som boende en langre tid.

Helena Petterson som citeras i SVD skriver om det hon kallar "avsaknaden av ett valfardsamhalle eller jamstalldhet kan gora en mycket frustrerad."

Det ar en sanning med modifikation. Det svenska valfardsamhallet dar man man kan sjukskriva sej och erhalla arbetsloshetsunderstod och socialhjalp mm osv finns i USA precis som det finns i Sverige. Det ar daremot relativt okant for svenskar som besoker USA. I USA har det klagats pa missbruk och ett stort sloseri med socialhjalp till livstidsfall som inte vill ta sej ur sin situation. Den diskussionen kanner man igen fran Sverige. Det var anledningen till att Bill Clinton vann sitt andra president val. Han tog till sej socialhjalpfragan som tidigare bara Republikanerna tagit till sej, han blev nastan republikan annars hade han inte vunnit valet. Han gjorde reformer som bidrog till att dra ut miljontals socialfall ur en livstids socialhjalp situation och fick in manga pa arbetsmarknaden.

Helenas syn om "Samre jamstalldhet" vet jag inte vad hon syftar pa. Det finns inga hinder for kvinner eller minoriteter att bli vad de vill. Daremot hor man sallan prat om jamstalldhet i USA till skillnad mot Sverige. Orsaken ar att det inte finns nagra hinder och kvinnor ar, sett ur svenskt perspektiv, mycket oftare och i langt storre antal i mycket hoga och mycket valbetalda positioner. En annan "jamstalldhets" fraga i USA ar att valdigt manga unga manniskor finns pa mycket hoga positioner, det forkommer nasta aldrig i Sverige. Om man vill gora karriar i Sverige sa far man invanta alderdom innan man kommer till foretagsledningen. I USA ar det bara talang som raknas och har struntar man i om han rakar vara oerhort ung, bara i 20-ars aldern eller om hon ar kvinna. Kon, alder och etnicitet finns det ingen som bryr sej om i USA darfor kan vemsomhelst gora en stralande karriar vilket man inte kan saja om Sverige. I Sverige som mestadels har statliga eller kommunala foretag sa maste man var en partipamp eller fackpamp for att bli foretagsledare, pampen gar fore i kon och talang emigrerar fran Sverige.

Andra saker som skiljer sej mycket i USA ar familjen, det ar en grundpelaren i kulturen, i Sverige ar familjen inte varderad som en viktig bestandsdel. Familjer splittras mycket oftare i Sverige, man gifter sej inte ofta i Sverige jamfort med USA, och i USA bildar man ofta familj. Sa gott som alla politiker och valjare i USA kraver rimliga (laga) skatter men i Sverige sajer bade alliansen och (S) blocket att vi behover ha hoga skatter annars klarar man inte utgifterna.

Det finns som sagt manga och stor skillnader mellan USA och Sverige men SVD artikeln vilseleder lasarna att tro nagot helt annat an hur verkligheten ar i USA. Det ar synd att en riktig bild inte kan komma ut i svensk media, det ar darfor svenskar har sa manga fordomar om det stora landet i vast. Jag sjalv hade kvar manga fordomar trots att jag bott i USA i manga ar, trots flera ars vistelse visste jag inte ens om att USA hade ett socialhjalpsystem, sa djupt sitter den felaktiga bilden svenskar har och orsaken ar att vi trodde pa media. Las om den "Grandiosa Sjalvbilden" svenskar har om sej sjalva. AB SVD SVD2