Tuesday, June 30, 2009

Ken och andra arbetslosa borde lyssna noga pa partierna.

Lyssa pa debatten mellan Muf och Sdu i Almedalen.

Den mest intressanta fragan om arbetslosheten besvarades direkt. Muf sager att de vill oppna granserna for invandrare att konkurrera om de svenska jobben.

Det vore bra att veta innan man rostar pa moderaterna som jag gjort nagra ganger. Det ar slut med moderatrostandet for min del. Det ar inte det moderata partiet som fanns for manga ar sedan, de har blivit konstiga och mer likt socialdemokraterna.

Moderaterna vill att invandrare ar valkomna och ska kunna ta alla svenska jobb om de vill. Nar man oppnar granser pa det sattet sa leder det automatiskt till lonedumpning, omedelbart.

Vem vill anstalla en svensk for 20 0000 kr i manaden eller mer om en pakistanier bara vill ha 10 000 kr eller annu mindre lon?

Dessutom sa kan svenska arbetsgivare avskeda svenskar och ersatta dem med lagavlonade invandrare, det sker redan i dag men moderaterna vill se mer av den politiken.

Det overgar mitt forstand hur moderaterna kan argumentera pa det sattet. Sverige har haft stor arbetsloshet i atskilliga ar, det paverkar tydligen inte moderaternas tankande. Sveriges tynande tillvaro kan snabbt bli en hopplos tillvaro om moderaterna far fortsatta bestamma.

Ken och andra borde tanka efter rejalt innan ni valjer M eller annu varre S blocket som inte skiljer sig mycket fran M. svd

Sunday, June 21, 2009

Folkradio betyder att folket tvingas lyssna da staten vill ha ut sitt budskap.

Folkradio borde betyde att folket kan anvanda radion sa nyheter, debatt, och olika asikter kommer till tals. Men i Sverige betyder det tvartom, folket ska undanhallas viktiga skeenden och nyheter sa de halls oinformerade om allt viktigt som hander i Sverige.

Bara i Sverige accepteras statens ord som okritsikt formedlas av statens media, Radio och TV. Bara Sverige har en tolerans for statlig media och statliga journalister. Det later som en kvarleva fran da oststaterna hade sina mediamonopol och kunde fortrycka folket och lura alla medborgare med sin statliga propaganda. Sveriges kvarleva "statlig media" fyller bara en funktion, att bedra folk och lura lyssnare och tittare och halla dem oinformerade om alla viktiga handelser i Sverige.

Det mesta i som formedlas i statlig media ar ytligt babbel, resten ar nyheter och debatt som ar politiskt styrd och noga bevakad sa att inga folkliga asikter far komma fram.

Nar oststaterna fallit sa borde det inte langre finnas en tolerans for statligt kontrollerad media, det ar hlet enkelt en fara for demokratin och yttrandefriheten. Det erkanner man forvande nog i DN atikeln. Dar erkanner statens radioredaktion att de censurerar vissa politika debatter och politiker:

"Så en politiker från Sverigedemokraterna är okej?

– Där går nog en gräns, vissa åsikter kan vi inte släppa fram oemotsagda."

Historiken i artikeln som beskriver statlig radio talar bara om ett tillfalle da socialdemokraterna kritiserats, en gang 1988:

"Författaren och journalisten Anderz Harning upprörde 1988 när han elakt häcklade byråkrater, tjänstemän och politiker i allmänhet, men socialdemokrater i synnerhet."

Den kritiken kan har sants av misstag om han samtidigt drev med andra partier "for balansens" skull.

Statlig media bedriver opinionbildade verksamhet, dvs man styr och kontrollerar opinion, asikter och vad folk ska ha ratt att veta.

Media kan darfor begransa yttrandefriheten vilket de gjort i Sverige sedan Palmes dagar. Ar de inte dags att gora sig av med statlig media och statligt kontroll over nyhetsflodet? Lever vi i 1940-talets osteuropa eller i 2000-talets vasteuropa?

Hur ligger beteckningen "statliga journalister" pa tungan, det smakar ganska illa tycker manga utlandssvenskar? svd

Thursday, June 18, 2009

Nedladdare tvingas betala $1.92 miljoner i skadestand till skivbolag.

En 4-barns mamma i Minnesota, Jammie Thomas-Rasset domdes betala 80.000 dollar per nedladdad sang i skadestand till skivbolagen. For 24 sanger tvingades hon betala totalt 1.92 miljoner dollar.

Hennes forsta rattegang slutade med att hon domdes betala 222.000 dollar i skadestand. Efter ett tekniskt misstag av domaren under rattegangen sa togs den om fran borjan. I den senaste rattegangen okade skadestandet nasta tiofalt.

Efter att ha blivit erbjuden att betala ett mindre skadestand pa totalt 3000 - 5000 dollar innan rattegangen som Thomas -Rasset inte godtog sa domdes hon av en jury som inte trodde hennes nekande.

Skivbolagens advokat havade att de bevisat att hennes dator var kopplad till Kazaa dar nedladdningarna gjorts.

Forsvaret havdade att man inte bevisat att hon gjort nedladdningarna bara att hennes dator anvants. ap dn dn svd svd svd dn ab svd