Friday, November 20, 2009

Fp profilerar sig som ett borgerligt parti till skillnad mot M och C.

Jan Bjorklund (fp) som folkpartiledare profilerar Fp som ett borgerlig parti medan Moderaterna och Centern vandrat langt vansterut och narmat sig socialdemokraterna. Forut var M det mest borgerliga partiet, men nu verkar det som Fp tagit over den rollen.

Jan Bjorklund ger klara besked och har sina ideer klara for sig, det ar bra och genomforbara ideer, till skillnad mot moderaternas och centerns vagare ideer.

Jag gillar det mesta som Bjorklund pratar om. Men Fp har precis som de andra riksdagspartierna nagra stora brister.

Jan Bjorklund talar om att Talibanerna branner skolor i Afghanistan och sputar syra i ansiktet pa skolflickor. Han ar informerad om Afghanistan men vad vet han om det som hander i Sverige?

Flera tusen skolor har brunnit i Sverige under de senaste aren och han borde ha sagt nagot om den nationella krisen. Han kanske inte vet om det? Manga skolor kommer att kosta tiotals miljoner att bygga upp igen, en del kostar 100 miljoner kr att bygga. Politikerna har det gemensamt, det vet en del saker om andra lander men de vet mindre om det som hander i Sverige.

Han sade att stenkastning mot raddningsfordon ar oaceptablet och att ordningsmakten maste agera kompromisslost. Som sittande i Alliansregeringen undra man varfor de inte gjort det hittills. Fp kan inte skylla pa andra for Alliansens egna brister. De har ju agerat pa samma satt som S regeringen, de ser valdet oka men kan inte gora nagot at saken. Det kallar jag inte "kompromisslost agerande".

Alliansens rattssystem slapper grova brottslingar, gor ingenting at unga grova brottslingar. De vill inte utvisa asylsokande som valdtar barn eller som mordar annat an i undantagsfall.

De bibehaller den massiva manniskohandeln, over hundratusen flyktingar smugglades till Sverige forra aret. Det blir 400 000 pa en mandatperiod vilket ar dubbelt sa manga mottagna flyktingar jamfort med S regeringen. Hur kan man kritisera S da?

Bjorklund kritiserar Socialdemokraterna for artionden av misslyckad invandringspolitik (men han kallar det felaktigt for "integreringspolitik"), se hur ni sjalva gor forst. Alliansen har varit varre pa kortare tid.

Bjorklund sager att han vill mota motstandare till flyktingpolitiken med debatt syftande pa Vellingemoderaterna, men M har redan gjort klart att de vill bestamma over kommunernas och kora over de som inte foljer Moderaternas direktiv om att fylla upp alla kommuner till bristningsgransen. Ingen debatt ar M linjen. Fp vill ha debatt men M vill med tvang infora sin politik. Fp och M skiljer sig i hur de vill hantera kommunerna. M kan ju samregera med S, de har en liknade syn pa saken. En av de fa saker som skiljer M och S ar hur manga statliga bolag som ska privatiseras.

Thursday, November 19, 2009

Landsförrädare vill inte kallas landsförrädare.

Vad ska man kalla en landsförrädare?

Amatörskribenten Jan Guillou vill anmäla Expressen för att de avslöjat Guillous hemliga spionverkamhet. De fd hemliga dokumenten som visar att Guillou har varit en Sovjet agent under under en lang period släpptes just fria. Hemligstämpeln lyftes och Expressen upptackte att Sovjet hade en hemlig agent i vänsterextremisten Jan Guillou. Vem kunde ana att Guillou var en Sovjet agent? Allt han gjort förut var att avslöja sveriges hemliga spionbyrå IB som spionerade på potentiella landsförrädare och amerikanksa CIA agenter.

(Bilden: Jans nya förklädnad?)

Hur skulle KGB kunna stoppa IB och CIA agenter i Sverige? Jo de anlitar en journalist så han kan skriva artiklar och på det sättet avslöja allt som KGB ogillar och vill stoppa. Jan Guillou var inte en journalist, pa sin höjd en praktikant, han fick sparken från FIB Aktuellt men hittade ett gig på vänsterns extemistblad. Alla är välkomna där så länga man hatar kapitalismen, USA och judar. KGB's kännedom om sina fiender var säkert grundlig. Nu kunde de använda sig av en svensk tidning och låtsas att det var ett reportage gjort av nyfikna journalister.

Sagt och gjort, KGB''s lydiga Judas Jan Guillou använde sina begränsade skrivartalanger och publicerade hemligheterna som KGB ville ha ut i sitt extremistblad.

Givetvis dömdes han för spioneri men vad betyder ett år i fängelse, när han , troligen, fick ett mycket kraftigt arvode från KGB för att ha saboterat IB och senare CIA i Sverige. Det lilla belopp han erkänner att KGB gav honom, 800 kr, skulle en lösdrivande alkis inte ens tolerera, det vore en förolämpning. Men han vill att vi tror honom.

Han antar, som många medelmåttor gör, att vi är ganska korkade och går på vad som helst. Det antagandet är baserat på de han umgås med, vänstern, journalister, radikaler osv. Han tänker inte på att vi andra som läser tidningarna inte är lika korkade, vi vet vad en landsförrädare borde kallas. svd

Spionen får givetvis lägga in en replik om han orkar, men det vore ganska meningslöst eftersom han inte kan få sympati härifrån.

Friday, November 13, 2009

Resultat blir att Bin Ladens lustmordare slapps fria.


Obama administrationen har bestamt att 9-11 terroristerna som finns i forvar ska flyttas till USA for rattegang. De vill inte ha en rattegang pa Guantanamo pa Kuba dar man redan byggt en domstol och kommit langt pa vag mot en militar rattegang. Det offentligors samtidigt som Obama just lamnat landet for en 9-dagars resa till asien sa han slipper svara pa fragor om det.

Ytligt sett sa kanske det later bra att det blir en rattegang. Men om man kanner till hur domstolarna fungerar sa forstar man att en militardomstol ar ett battre vald process for krigforande terrorister.

(Foto: Khalid Sheikh Muhammad (KSM,) hjarnan bakom 9-11 attackerna, snart friad av Obama?)

Steg 1 i en frigivning av Al Qaida terroristerna togs nyligen da Jusitiedepartemente i USA under den nya presidenten bestamde att alla, aven terrorister pa Guantanamo ska fa mojlighet till en kriminell rattegang med amerikanska lagar och regler. De bestamde att alla fangar skall ha sk "miranda rights", dvs vid gripandet ska de ha informerats om sin ratt till avokat och att allt de sager kan anvandas mot dem i en rattegang. Om det inte sker sa ar det en missad teknikalitet som gor att de maste slappas. Dessutom finns det i amerikanska domstolar detaljerade krav pa bevis, vittnesmal och en mangd andra saker som gor att det finns massor av teknikaliteter som gor att de kan slippa domas under normala lagar i USA och tvingas friges. Bevis och vittnesmal i terroristfallen kommer fran Pakistan eller andra lander. Mycket av de bevisen kan darfor i en federal domstol bedomas som "inadmissable", som otillatna bevis.

Steg 2 i friandet av terroristerna blir en rattegang som inte kommer att kunna sluforas pga alla tekniska krav som namnts ovan. Steg 3 blir att de mest sannorlikt gar fria i New York och kan aterga till sin terrorverksamhet.

Det ar ett troligt resultat av den nya policyn som Obama infort. Oavsett hur det gar sa ar det sorgligt att New York gors till en skadeplats dar dessa groteska lustmordare tillats forlojliga USA och rattssystemet. Dagliga pajasakter kan man rakna med under flera ars tid som den typen av rattegangar brukar ta. New York blir igen ett mal for andra terrorister som vill frita sina kamrater eller bara skapa uppseende. Om de skulle domas sa blir USA anda ett mal for terror mer an annars. Darfor ar beslutet en skandal, en forolampning mot alla offer for terror och en forolampning mot all verksamhet som hittills bedrivits mot terror.

Beslutet ar inte ovantat eftersom Obama har sagt att USA inte ska bedriva ett "war on terror". Han har sagt att vi ska behandla de som for krig mot USA och vast som forbrytare om de bryter mot lagen. De ska inte betraktas som krigsforbrytare och de ska inte domas enligt krigslagar som regleras enligt Geneve' konventionen enligt Obama. Det ar en forvirrande policy eftersom andra terrorister kommer att domas i militara domstolar enligt den forra administrationens planer. Vissa overfors till USA och andra doms pa Kuba trots policybytet. De tva grupperna av terrorister som som valjs ut till de olika rattegangarna ar valda helt godyckligt, ingen har forklarat hur urvalet gar till och varfor man gor sa.

Om Obama var president under WW2 sa skulle han efter attacken pa Pearl Harbour forsoka begara de japanska piloterna utlamnade fran Japan istallet for att besvara krigshandling med ett starkt forsvar.

Policybeslutet har inte med pacifism att gora, det handlar om andra saker. Det kanske egentligen handlar om att han inte vill bedriva ett krig mot muslimer?

Politiker sager:
Sen. Joe Lieberman I-Connecticut, agreed with Smith that suspected terrorists ought to be tried by military commissions.

"It is inconceivable that we would bring these alleged terrorists back to New York for trial, to the scene of the carnage they created eight years ago, and give them a platform to mock the suffering of their victims and the victims' families, and rally their followers to continue waging jihad against America," he said in a statement

The September 11 terrorists "are war criminals, not common criminals," he argued. They are "not American citizens entitled to all the constitutional rights American citizens have in our federal courts." Lieberman argued that the updated military commission system recently signed into law by Obama "provides standards of due process and fairness that fully comply with the requirements established by the Supreme Court and the Geneva Conventions."Some criticism also came from the Democratic side of the aisle. Virginia Sen. Jim Webb said he is "very concerned about the wisdom" of holding civilian trials instead of military tribunals."It will be disruptive, costly, and potentially counterproductive to try (the suspected terrorists) as criminals in our civilian courts," he warned. svd dn ab ab dn

Dick Morris, Vita Husradgivare at Bill Clinton.

Veteran political analyst Dick Morris tells Newsmax that the Obama administration is "deliberately mischaracterizing" the Fort Hood massacre by refusing to admit it was a terrorist attack.

Morris also said the failure to recognize the danger posed by Major Nidal Hasan, the Army psychiatrist accused of the killings, points to "Obama's failures in the war on terror."

Michael Mukasey, attorney general under Bush: "The plan seems to be to abandon the view that we are at war," Mukasey told a conference of conservative lawyers. He said trial in open court "creates a cornucopia of intelligence for those still at large and a circus for those being tried," and he advocated military tribunals instead.

Media:
Obama Doesn't know how to Fight America's Enemies. US News and World Report.

Obama skapar en propaganda platform for terrorister. Politico.


Sverige kraver flyktingstopp, slut pa talamodet.


Sverige kraver att flyktingkaoset upphor. Hela folket kraver att det blir ett stopp och att man lagstiftar mot att Sverige oversvammas med oraknerliga nya flyktingar som overrumplar alla kommuner och kraver resurser som ingen har redovisat, kalkylerat eller ens diskuterat.

Migrationsverket raknar med att nastan 6000 barn kan komma fram till 2012. Jag kan tanka mig ett battre satt att anvanda 6 miljarder kronor pa det forsta aret de kommer till Sverige (enligt en kalkyl gjord av en kommunalpolitiker sa kostar varje flyktingbarn nasta 1 miljon kr det forsta aret, och mindre de foljande aren). Desssutom sa ar manga sa kallade "barn" vuxna man i trettioarsaldern, bedom sjalva hur gamla dessa barn ar.

Sveriges i sarklass varsta politiker Ilmar Reepalu (s) i Malmo har borjat inkrakta pa andra kommuners resurser och omrade. Han skickar nya flyktingar till grannkommunerna eftersom Malmo sedan lange ar overfull med flyktingar. Det betyder att kommunalval har blivit betydelselosa. Grannkommunernas galna ledning bestammer i andra kommuner tydligen, de tar deras resurser utan att be om ursakt.

Folj bloggen Politiskt Inkorrekt, dar beskrivs hur politiskt aktiva socialdemokrater ar de som personligen vinner pa fler flyktingbarn till Vellinge - Malmo. Vem kunde gissa att sadant forekommer? Ska man vara helt korrekt sa vill inte alla svenskar ha flyktingstopp, manga sossar och politiker vill fortsatta, men vanligt folk kraver faktiskt ett totalstopp.

I Rosengard bor 3 ganger fler manniskor an vad bostaderna ar byggda for. Omradet forslummas och slits ut langt snabbare an beraknat, darfor kostar bostaderna 3 ganger mer eftersom livslangden sjunker. Sadant har kommunpolitikerna formodligen inte det minsta begrepp om. Varfor skulle de bry sig om det, de betalar inte en krona, skattebetalarna beskostar allt.

Hur kan det vara sa svart att fatta en sa enkel sak som att Sverige har redan fyllts upp till bristningsgransen. Hur ska man forklara problemet for andra nationaliteter, det ar ju pinsamt for Sverige och for oss som allt oftare far fragor om "varfor gor era politiker pa det sattet". Icke-svenskar ar ofta medvetna om att Sverige gatt overstyr med massinvandring och atfoljande kaos. De har val forstatt det via information pa natet.

Ska vi bygga taltplatser runt hela Sverige? Om de fylls upp, bygger vi taltplatser i etage? Finns det inget slut pa darskapet? svd dn dn ab dn svd svd


Wednesday, November 11, 2009

Det svenska immigrationssytemet ar bankrutt.

Malmo har ingen plats for fler asylsokanden sa Malmo anvander andra kommuner som forvaringsplats. Vandrarhem och hotell hyrs till de nyankommande. Dessutom sa finns det ingen plats till de som redan finns i Sverige och massor med nya kommer till Sverige varje dag.

Systemet har kollapsat nar kommunerna inte ens sjalva far paverka sin situation. Om grannkommuner tar resurser och inkraktar pa varann sa har ju kommunerna forlorat sin frihet att bestamma sjalva. Valjarna har ingen roll langre nar de folkvalda i andra kommuner tar over verksamheten i ens egen kommun och inkraktar pa deras resurser.

Sverige har blivit ett kaotisk land. Politikerna sander olika budskap till utlandet och andra budskap till svenskarna men samtidigt sa fungerar ingenting,

Minister vadjar till kommunerna att skaffa bostader till asylfall, men han aker ju runt i varlden och sager att vi i sverige kan ta emot fler. Det ar en totalt forvirrad politik. Man vet inte om man ska skratta eller grata at forvirringen.

Kommunpolitikerna gor samma sak, de klagar pa att deras kommuner ar fullbelagda men de tar anda emot fler och skickar en del vidare utan att ha ratt till det. Politikerna verkar tycka att detta projekt manste prioriteras men vilken idiot som helst kan rakna ut att det ar tusen ganger dyrare att skeppa flyktingar till andra siden jordklotet jamfort med att ge dem mat och husrum i sin hemregion. Nar ska vara ologiska politiker forsoka inse den enkla verkligheten, formodligen aldrig eftersom de skulle tvingas forklara sig vilket de inte kan.

Som vanligt sa foljer svansen som skriker "extremist" med den typen av artiklar. Svansen som klagar pa "extremism" bara for att man vagar ha en asikt om invandringen, men de har aldrig lyckats prestera ett enda argument for varfor man ar extremist for att man har en asikt.

Ni som inte vet hur ni klassas enligt media, ni kan prova och se var ni faller in pa medias extremistskala. Las den har artikeln och fyll sedan i snabbpollen i hoger kolumn.

ab ab ab ab svd dn ab ab

Monday, November 9, 2009

Varfor far landsforradaren sa mycket utrymme?

SvD ger Sovjetspionen Jan Guillou fritt utrymme att skriva artiklar och de gor trevliga automobile reportage med honom. Istallet for att behandla honom som den landsforradare han ar forsoker SvD normalisera det pinsamma spionavslojandet.

I dagens SvD far KBG Jan tillfalle att ta over SvD for en dag och helt sjalv skriva en artikel pa ledande plats. Jan borjar med att kalla debattsidan Newsmill for en "fortalssajt" enbart for att de publicerade en artikel som var kritisk mot spionen Jan Guillou. Han gar vidare och hetsar upp sig over kritiken. Det ar helt forstaeligt eftersom alla andra media hyllar spionen som en slags hjalte eller landsfader nastan i samma klass som Josef Stalin med personkult och allt.

Han argsinthet tar sig nastan komiska proportioner.

Han skriver att Newsmill artikeln skrevs av en "ytterst aggressiv" skribent och Newsmill ar minsann bara en skallersajt som sysslar med natpladder (eftersom de vagar publicera en artikel kritisera spionen).

Lagg marke till att Jan Gs argumentationsteknik begransar sig till att klaga pa kritikerns ordanvandning i staller for sakfragor. Ord som "tyder pa, mojligen, forefaller, med andra ord" ogillas av landsfadern. Han vill inte att tidningar ska slappa in sadan ord nar de kritiserar honom eftersom de isafall blir "nathatare".

Vidare sa klagar spionen pa att Arvidsson anser att spionen Jan Guillou bedrivit "verksamhet". Det ar ju knappast overksamhet som bedrivs nar man latsas vara journalist i manga ar och agerar som sovjet agent, det ar faktiskt en verksamhet man bedriver till viss del hemlig.

Jan G avfardar anklagelser med standardiserade ytliga och avvarjande svar underforstatt "ni ar idioter och jag behover inte forklara mig for idioter. (Da menar han den stora allmanheten som kopt hans skrapbocker och gjort honom till manga miljonar.)

Han brukar saga att "det dar behover jag inte kommentera, det var lange sedan, jag forsokte avsloja KGB". Raden av intranade svar ar lang men alla hans var undviker karnfragorna.

Eftersom han sjalv vagrar tala om andra saker an de som redan blev kanda med avslojandet sa behaller han alla andra hemligheter for sig sjalv bakom sitt stoiska uttrycklosa flin som betyder ungefar, "ni har inga bevis mot mig, jag ska nog slippa straff for det har, i varsta fall far jag fira resten av livet ensam med mina judaspengar och miljoner".

En fraga som inte kommer att besvaras ar hur han fick rad med att resa runt i varlden i flera ar och kopa en egendom efter att han kom ut fran fangelset efter IB affaren.

Det som vi vet ar bla de fakta som Jan erkanner, 1. att Jan avsojade USA agenter i Sverige och 2. han avslojade IB strax efter att han sade till KGB att nu ar det dags for oss att avbryta vara kontakter. Det ar fakta som Jan inte nekar till, men det vi inte vet som vi maste spekulera om ar hur mycket var det kan ha varit vart i pengar for KGB att USA agenter i Sverige avslojades av Guillou och fick aka hem. Och hur mycket var det vart for KGB att sovjetspionen Jag Guillou avsojade IB vars huvuduppgit var att spionera pa och registrera kommunister och deras aktiviteter?

Min gissing ar att Jan G betalades flera hundratusen kronor, kanske mer an 1 miljon kr for denna fran Sovjets sida sett "bragd". Jag G hamtade antagligen judaspengarna i nagot arabland nar han reste omkring i Irak, Libanon och Palestina med familjen under flera ar. Jag tvivlar pa att de 800 kr som han erkande sig ha fatt av KGB var det enda arvodet, det hade inte rackt langt. Det skulle en bra skribent kunnat fa ihop pa nagra timmar pa den tiden enlig var gemensamma numera avlidna kamrat A L. Flera ars spioneri betalar sakert mycket mer an 800 kr med tanke pa resultatet. Eller hur Jan eller jobbade du gratis av ideologiska skal? Isafall var kom alla pengar ifran som maste ha finansierat ett kringresande liv som en ekonomiskt oberoende baron.

Den gravande journalistiken lever en tynande tillvaro i Sverige eftersom den yrkesgruppen bestar av karaktarer likande Guillou och hans gamla vansterkamrater. De har inte granskat politiker och skeende i Sverige sedan 60-talet. De sysslar med med begravanda journalistik eftersom de begraver alla viktiga politiska nyheter. De vill dolja det mesta om politik eftersom nastan alla problem vi har i Sverige ar skadliga nyheter for vanstern.

Undantaget fran begravningsivern ar Expressens avslojande om spionaget och nagra andra enstaka undantag. svd


Sunday, November 8, 2009

SVD testar kanslorna hos folk.

SVD fortsatter sina hyllningsartiklar till den nu avslojad kommunist spionen Jag Guillou. SVD forsoker med fa folk at glomma att han ar en ladnsforradare. De skriver en artikel om vilka bilar KGB Jan gillar. KGB Jan's kamrater i media forsoker fa folk att glomma "den pinsmma incidenten" om att media kamraten, kommunisten kamraten Jan ar en landforradare.

Sa vi kan lara oss mer om "landfadern" (enligt hans vanner i pressen) Jan G och han tycke i automobilfragor.

Ur maxistiskt tankande sa ar fragan huruvida bilvalet ar en klassfraga en intressant fragestallning, sa SVD staller den fragan till KGB Jan.

I ovrigt visas en trevlig idolbild pa Jan poserande vid sin Citroen C6 med hostloven fallande i bakgrunden.

Medias hyllingsreportage fortsatter sakert. Medan han talade med med journalister om sitt spioneri for Sojvet sa ringde andra journalister med jamna mellanrum med olika fragor om ditt och datt for reportage om banalare saker som mat, resor, fina viner osv. De ser KGB Jan, kommunistspionen som en landsfader. Han har bevisat for alla var han hor hemma politiskt med sitt hemliga Sovjet-spionage och offentliga USA och jude hat. svd

Saturday, November 7, 2009

En minoritet av lokala muslimer hyllar Jihadist mordet.

BBC besokte moskeen som Fort Hood mordaren tillhorde. De fick hora nagot de inte hade vanta sig. En muslim som tycker det ar helt OK att morda soldater och bedriva Jihad. Lyssna pa reportaget fran BBC:


Ordvaxlingen:

Duane : I'm not going to condemn him for what he did. I don't know why he did it. I will not, absolutely not, condemn him for what he had done though. If he had done it for selfish reasons I still will not condemn him. He's my brother in the end. I will never condemn him.

Gavin Lee : There might be a lot of people shocked to hear you say that.

Duane: Well, that's the way it is. I don't speak for the community here but me personally I will not condemn him.

Gavin Lee : What are your thoughts towards those that were victims in this?

Duane : They were, in the end, they were troops who were going to Afghanistan and Iraq to kill Muslims. I honestly have no pity for them. It's just like the majority of the people that will hear this, after five or six minutes they'll be shocked, after that they'll forget about them and go on their day.


Men samma person sager, enligt New York Times andra saker, inte lika chockerande:

Duane Reasoner Jr., an 18-year-old substitute teacher whose parents worked at Fort Hood, said Major Hassan was told he would be sent to Afghanistan on Nov. 28, and he did not like it.

“He said he should quit the Army,” Mr. Reasoner said. “In the Koran, you’re not supposed to have alliances with Jews or Christian or others, and if you are killed in the military fighting against Muslims, you will go to hell.”


Lyssna pa ett langre reportage pa BBC.


Stars ands Stripes pratade med samma person:

Just last week, Hasan expressed views that Muslims shouldn't serve in the military and fight other Muslims, according to Duane Reasoner Jr., a recent Muslim convert who had been having dinner regularly with Hasan.

Hasan had taken 18-year-old Reasoner under his wing, mentoring him in his new faith. After evening prayers he would often buy a fish dinner for Reasoner and sometimes the iman at the Golden Corral, a chain buffet restaurant. Besides mentioning that he prayed for a wife, the conversation almost never strayed from religion, Reasoner said, describing Hasan as warm and caring.

Hur manga fler Jihadister finns det i Killien och i resten av USA? svd dn ab


Friday, November 6, 2009

Jihadist mordar soldater i Fort Hood.


En muslimsk man med Jordanskt/Palestiniskt ursprung mordade 13 soldater i Fort Hood som ar en av varldens storsta militarbaser.

31 skottskadades i de fullsatta byggnaderna som han gick till angrepp mot. En college avslutning holls i en grannbyggnad full med hundratals militarer.

Tva pistoler skulle ha anvants mot soldaterna som ar obevapnade pa basens omrade.

Hassan hade i Juni 2009 forflyttats fran Walter Reed sjukhuset dar han fick ett negativt omdome. Enligt vittnen sa hade Nidal Malik Hassan uttryckt politiska asikter om USA's utrikespolitik som var typiska for muslimska radikaler. En arbetskamrat sade att han inte var sarskilt forvanad over att Hassan gjorde detta mot bakgrund av vad han pratat om. Han ska aven ha postat meddelanden pa Jihadist sidor pa natet om stod for sjalvmordsbombningar. Enligt uppgift skulle han ha varit undersokt av sakerhetspolis.

Han ska har skrikit Alluha Akbar under attacken, vilket tar bort all tvivel om att det handlar om en terrorist atttack av en jihadist.

Det star i kontrast till Department of Homeland Security som genast efter attacken sade att det inte handlade om en terroristattack eller Jihad. Myndigheter brukar aldrig utfarda bestamda asikter om nagot som nyss hant utan att veta alla detlajer. Nu hade de fel och gjorde dessutom nagot de aldrig gjort forut, de talade om vad de trodde hade hant innan det vet nagot om detaljerna. Dessutom sade DHS att det inte fanns nagon hotbild, vlket inte stammer. En annan terrattack som planerats mot en militarbas i USA avslojades for ett par ar sedan. De skyldiga muslimerna ar domda. Nagra av de terroristerna var boende i USA lagligt, andra bodde har olagligt. Klantigt och farligt av DHS. Vi vill vet sanningen, inget annat.

DN's rubriksattning ar ett ganska groteskt forsok att utnyttja massakern i politiskt syfte. Jihadist massakrer paminner oss om hur sjuk jihadisternas livsyn ar, allt handlar om vald, mord och terror, ingenting annat. DN vill saga att massakern vacker kritik mot USA's utrikespolitik och narvaron i Irak. Nej, det gor den endast bland jihadister och de som hatar USA politik, och DN rubriksattare kanske. Massakern vacker kritik mot jihadister inte mot USA. Men jihadisterna (och DN) ser saken annorlunda.

Jag har aldrig sett en politiker sa oengagerad efter en sa allvarlig handelse som Obama. Han laste innantill i ett papper helt oengagerad och som i forbifarten namnde han bland andra saker Fort Hood massakern utan minsta antydan till att han brydde sig om det.

Det var den forsta lyckade attacken i USA efter 9-11. Mordaren overlevde attacken. Han finns i tryggt forvar och tros vara forlamad av skottskadorna som en vakt orsakade. svd dn dn ab ab svd gp svd svd svd svd dn

Wednesday, November 4, 2009

Var star Obama, stoder han frihet eller Islamskt fortryck undrar iranier.

Iranska demonstranter i Iran skriker,

"valj sida Obama, antingen ar du for oss eller emot oss. Var star du?"

Demostranterna anspelar pa George Bush nya policy efter 9-11, da han talade till de stater som gjorde halvhjartade insatser mot terrorismen. Han sade till varldens nationer ungefar att antingen ar ni for oss eller emot oss.

Obamas franvaro under de fejkade valen i Iran och de blodiga repressalierna mot demonstranterna ar en tydlig markering fran Obama att Iran kan gora vad de vill med de maskliga rattigheterna utan att "det nya" USA bryr sig om det.

Demokratirorelsen i Iran som hoppas pa stod fran USA, letar forgaves. Det ar en grov forolampning mot alla iranier som hoppats se ett fredligare Iran utan karnvapenhot mot omvarlden. Det nya USA under Obama har sagt sitt, "vi bryr oss inte om er ", vilket ingen annan nutida regering gjort i USA.

Det enda valloftet som antydde att Obama var mainstream och i par med vardagsamerikanerna var hans aterkommande prat om att konflikten i Aghganistan ar den viktiga fronten. Nu har hans generaler begart forstarkningar dit, men Obama har inte ens svarat pa flera manader. Med vinterns snofall sa blir en sen forstarkning hopplost insnoad. Istallet for att bygga forstarkningarna innan snon faller sa blir det inget av med hostens strategiska uppbyggnad.

Hans bristande intresse ar ofattabar i alla kretsar. De som vill ha ut trupperna far inte heller klart besked. Allt Obama gor nu faller ihop som korthus. Alla hans valskrivna tal som han var duktig pa att lasa upp i sin teleprompter minskar i varde eftersom han inte klarar eller vill forverkliga nagra av sina hogtflygande planer. En mer vilseledande kampanj kan jag inte komma pa.

Alla loften om att delge folk alla planer innan beslut tas har inte genomforts en enda gang. TV skulle fa narvara vid forhandlingar, alla forslag skulle publicera pa natet i flera dagar innan omrostning, det har inte hant en enda gang.

De som trodde Obama var farlig innan han vann valet har nu fatt ratt. Alla detaljer i forslag ar hemliga for allmaheten coh skrivs med lobbyister i rummen dit inga kameror tillats.

Republikanernas forslag stoppas hela tiden utan hansyn till att de representera ungefar halva befolkningen.

Opinionen har natt ett nytt stadium dar manga av de som in i det sista vill halla pa Obama och stoder hans planer, tvingas separera sig fran hans arbetsmetoder och planer.

Han topputnamningar av tsarer blev en skandal sa fort ett inspelat band hittades med deras gamla tal. Manga visade sig vara extremister och radikaler som hyllar Mao mfl.

Obamas egen grasrotsorganisation Acorn som han jobbat at och som han lovat 8.5 miljarder dollar har avslojats bedriva rent kriminell verksamhet. Flera av deras kontor spelades in pa video, personalen var villig att hjalpa till att importera barnbordeller till USA. Acorn gav till och med rad om hur man ska skattefuska och fiffla, de gav rad om hur man ska lyckas importera barnprosituerade de vill dessutom hjalpa till med insmugglingen. Obamas enda kommentar blev "jag foljer inte det dar sa noga" med ett leende. dn dn ab ab ab ab svd

Sunday, November 1, 2009

Obama har inte lyckats med en enda sak.


Hur många gånger folk har tagit ett djupt andetag efter att han meddelat ett nytt program går inte ens att räkna.

Obama ar snabbt pa vag att blir det mest ogillade presidenten någonsin, kanske varre an den nast mest ogillade, President Jimmi Carter.

Det beror framst pa att samtliga planer och program han infort har misslyckats. De ger inget resultat. Overallt kokar ilskan men ingen vet hur man kan bli av med honom.

Vi tvingas nog vanta i ytterligare 3 ar , men tills dess sa har den valbargade amerikanska medelklassen utplanats med alla samhallsforstorande program som snart far effekt. Den som inte kanner till det har inte besokt USA den senaste tiden.

Vi kan namna, "cap and tax programmet" klimatprogrammet och tusen andra atgarder, men folk begriper inte konsekvenserna av illa genomtankta atgarder forran efter de genomforts, kostnaderna blir skyhoga och forstort ekonomin och varldsekonomin.

Cap and tax kommer enligt Obamas lofte gora kolindustrin bankrutt. Kortsiktigt och langsiktigt sa blir energikostnaderna for konsumenten skyhoga. Avgifterna kommer att leda till att de oerhorda inhemska koltillgangarna liggar kvar ororda. Kolverk stangs ner och tvingas ersattas med nya oljekraftverk. Obama ar emot inhemsk karnkraft och utveckling av nya naturgasfyndigheter och offshore olja. Solkraft och vindkraft har knappt markbar betydelse i det stora hela. De enda som vinner pa den policyn ar de som har 97 % av varldens oljetillgangar, dvs, de oljerika arabstaterna och andra muslimska stater. Deras kartell bestammer produktionen och satter darmed priserna, vilket av industrifolk som Boone Pickens forutspas na $300.00 per fat, redan nu har en stadig uppgaende trend. Alla som konsumerar olja och dess biprodukter, plast, asfalt mm kommer att se standigt okande kostnader.

Det kan leda till en depression over hela varlden och mest drabba fattiga lander.

Varldsekonomin kan paverkas sa mycket av bara energipolitiken, da har vi inte ens borjat prata om alla andra Obama forslag som snart kommer upp.

Mer om det om jag finner tid. Obama = Socialist? Nope, I don't think so. Obama = Taliban? Don't know? Den politik han bedriver ar mest lonsam for oljekartellen, alla andra forlorar ekonomisk pa den. Var han hor hemma politiskt kan man bara bedoma nar man ser resultatet av hans politik. svd ab dn svd dn