Saturday, April 24, 2010

Obamas första åtgärd vi gränsen, stoppa bygget av stängslet.

En av Obama första åtgärder i frågan om den illegala invandringen till USA var att stoppa det nyligen påbörjade bygget av ett stängsel utmed den mexikanska gränsen. Bush admin började i slutet av sin period bygga ett stängsel som sydstaterna krävt i åtskilliga år. Man har hållit på i ett par år och byggt klart vissa sektioner och samtidigt förstärkt gränsbevakningen med fler poliser och militärer.

Det första Obama admin gör är att stoppa bygget av stängslet och reducera personalen vid den obevakade gränsen, trots ett pågående knarkkrig.

Knarkkriget strax söder om gränsen har intensifierats de senaste åren, tusetals människor har mördats, hela städer har tagits över av knarkmaffian i Mexico.

Kriget spiller över gränsen och samma typ av knarkrelaterad brottslighet ökar på USAs sida om gränsen, kidnappningar för pengar, skottlossning mot polisen mutor av tjänstemän, osv.

Några dagar sedan mördades en ranchare vid gränsen. Alla medborgare är medvetna om den ökande faran med knarkkriget och den illegala invandringen. Trots det så struntar Obama i kravet på en säker gräns. Som många tidigare presidenter lyfter han restriktioner så fler kan ta in knark och smuggla människor över gränsen. Hans lösning enligt hans tal verkar vara, gör de illegala till legala istället för att reglera gränsen. Han vill släppa in alla som vandrar över gränsen och göra dem till medborgare. Det låter som den svenska regeringen, blunda och strunta i hur många som kommer in, tänk bara på hur vi ska integrera massorna som kommer. Han visar hur okunnig han är i gränsfrågor, hans politik fortsätter att sänka hans populäritet till rekordlåga siffror.

Mot bakgrund av det ökande våldet och att fler mexikaner beger sig till hemlandet i den ekonomiska krisens spår och byggstoppet så är hans politik klart farlig som den mördade rancharen erfor. Han blev ett av de första offren för Obamas nya gränspolicy.

Staterna inser att de inte kan lita på Obama admin, så de skapar egna lagar. Arizona skapar en ny lag som gör att alla misstänkta illegala kan undersökas och skickas hem om de upptäcks.

Staterna har tröttnat på ineffektivitet och munväder från centralt håll. svd

Sex poliser mördade i Mexico. dn

Thursday, April 8, 2010

Kraftig jordbävning i Los Angels.

Söndag eftermiddag i Manhattan Beach, plötsligt börjar hela huset skaka kraftigt i sidled. Det var ett tvåvåningshus, man hör tydligt hur virket knakar när väggarna och taket rör sig i sidled, kraftigt men sakta. Men man bygger så, hus ska kunna svaja och stå emot kraftiga skakningar.

Jordbävning inser man snabbt, men det pågår i minst en minut, en så lång och utsträckt har jag aldrig varit med om förut. Telefonstolpar och ledningar skakade kraftigt, det såg ut som en film, men det var det inte. Skakandet fortsätter och man hinner sätta på TVn och leta efter nyheter om det, en kanal har redan en rapport innan jordbävningen upphörde. Den var 7.2 med epicenter söder om den Mexikanska gränsen, bara 30 mil bort.

Det var den mest kännbara efter Northridge. Konstigt nog var det ingen från Sverige som hörde av sig och undrade vad som hänt trorts att den märktes långt norrut i San Francisco. dn dn