Monday, December 6, 2010

Integration liktydigt med välfärd?

Varför integreras invandrare i USA bättre eller rättare sagt varför lyckas de bättre jämfört med invandrare i Sverige?

För det första så är integration inte samma sak som att lyckas. Man kan integreras bra i Sverige, man kan lära sig språket och anpassa sig bra till omgivningen utan att för den delen kunna försörja sig.

En person som integrerat sig bra kan ju ligga samhället till last resten av livet och det hjälper inte ett värdland att ha den typen av integration.

Det som skiljer Sverige från andra länder är typen av folk som invandrar.

Till Sverige kommer mest flyktingar och deras anhöriga, anhöriga är 47 % av alla invandrare. Nästan 90 % av de 100 000 flyktingar och anhöriga som kommer till Sverige antas inte kunna anpassa sig eller integreras. Högst 10 % är arbetskraft som väntas anpassa sig och integreras. Hälften av arbetskraftsinvandrarna är bärplockare, de är bara på tillfälligt besök.

Med andra ord så är det en mycket liten andel av de som kommer till Sverige som kommer att bidra till systemet. Varför duger inte svenskar i Sverige?

I USA är det tvärtom, en mycket liten andel är flyktingar. År 2009 ankom 1500 asylsökande till USAs gränser och flygplatser, jämför med Sveriges siffror, nära 100 000 varje år. De flesta som kommer till USA reser dit för att arbeta och tjäna pengar. Det gäller alla nationaliteter som åker dit, även illegala som håller sig utanför systemet. Trots att alla vill dit så släpper man in få. Alla granskas noga. Inte ens egen försörjning och rikedom ger uppehållstillstånd, det krävs mer än så. Man måste ha ett legitimt skäl att flytta till USA och trots det så nekas man.

Som exempel vill Thomas Bodström (s) flytta till USA, men såvitt jag vet så kan han inte få annat än turistvisum som är giltigt högst 6 månader.

Så gott som alla invandrare till USA hamnar i arbete och bidrar omedelbart till systemet medan en försvinnande liten andel är flyktingar som ligger samhället till last.

I USA släpper man inte inte folk som antas hamna i ekonomisk knipa som kan riskerar leva på bidrag. Många nationaliteter får inte ens besöksvisum eftersom de antas stanna kvar i landet illegalt och strunta i att resa hem.

Det finns inga bidrag till invandrare. De som kommer till USA är driftiga, de är ofta företagare och så gott som alla försörjer sig i motsats till de som kommer till Sverige.

De som kommer till USA märker snabbt att man kan tjänar mycket mer pengar än i hemlandet och leva på en avsevärt mycket högre standard än i hemlandet oavsett varifrån man kommer.
En person som vill arbeta hårt och tjäna pengar reser inte till Sverige, om han/hon redan bor där flyttar man därifrån om man kan.

Det man försökt göra i Sverige, antar jag, utan att någon egentligen sagt det högt, är att skapa ett mini-USA där invandrare, som i USA, blir företagare och hårt arbetande skattebetalare som bidrar till ekonomin.

Problemet är att det försöket har misslyckats fatalt. Det har misslyckats eftersom ingen klok människa flyttar till Sverige som har ett 50 %-igt skattetryck, där man föraktar privat företagsamhet och bevisar det med krav på högre skatter och där man har ett kostnadsläge som gör nästan varje försök till företagande dödfött.

Med andra ord så kan avkastningen på investerat kapital nästan aldrig nå den förräntning som krävs för att nå lönsamhet. I alla år har det varit mest lönsamt att vara socialfall och därför har alla världens välfärdsfall lockats till Sverige. Istället för ett mini-USA blev det motsatsen, dvs. en katastrof.

Hemvändande svenskar inklusive undertecknad förvånas varje gång man kommer tillbaka till Sverige. Där kämpar alla politiker hårt för att försöka göra Sverige till ett arabiskt eller afrikanskt land, det märks var man än går och ingen vet varför man vill göra så. Allt politikerna gör går ut på att ta bort Svenska inslag i kulturen och socialt medan svenskar i USA gör tvärtom. Man försöker göra mer än man gjorde hemma i Sverige för att bevara den svenska kulturen och hylla allt svenskt.

Sverige har tagit en märklig väg. Snart så förefaller det som om det inte längre finns ett svenskt Sverige. Det finns knappt några svenska företag kvar. De få kvarvarande kanske säljs eller flyttar trots att man har en borgerlig regering. Ett av Sveriges misstag var att den "borgerliga" regeringen behåller socialismen, det kvävande täcket som S regeringar byggt upp i många år istället för att montera ned den. Om man inte tar bort skattetrycket och ofriheten så privat företagande kan blomstra och anställa så fortsätter man förlora förtag och skattebetalare.

Det hjälper det inte Sverige att man tagit in ett par miljoner människor som aldrig väntas bidra till samhället. De få som försörjer sig själva ligger i pereferin mellan låginkomstyrke och svartjobb, ingendera ger tillräckligt med statsinkomster för att bidra till samhället i stort. Man har helt enkelt gjort århundradets största räknefel, om man nu ens räknat efter vad kostnaderna är för invandringspolitiken som skulle gjort Sverige till ett mini-USA. I USA tjänar samhället pengar redan när invandrare söker visum. Kostnaden för visumsansökan ger samhället en omedelbar vinst redan i dörren. I USA är man smartare, man sållar bort folk som inte bidrar, i Sverige gör man tvärtom och undrar varför "integrationen" misslyckats. svd ab

Om somaliska flyktingar till USA. USA Today.