Friday, October 31, 2008

Sarah Palin ar USA's mest populara politiker.


Foto: Obamas faster bor har i Bostons slum som illegal invandrare. I Sverige ar det bara Aftonbladet som skriver om det. (DN foljde strax efter och sist kommer SvD.)

Sarah Palin kom just fran ett valmote med 20 000 deltagare. Hennes motpart Joe Biden avslutade just ett valmote med bara 800 deltagare.

Sarah Palin har vackt en oerhord uppmarksamhet och entusiasm som nastan ingen nutida politiker kan jamfora sig med.

De flesta kan identifierar sig med Plain och hennes asikter och pga hennes oerhorda poularitet sa har pressen forskrackts over risken att deras favoritkandidat Obama kan forlora valet om inte Plain stoppas.

Pressen har darfor lanserat kampanjer mot Palin som syftar till att forlojliga henne eller pa annat satt fa henne att framsta som olamplig. Deras forsta argument att hon var oerfaren fungerar inte eftersom Obama har mycket mindre erfarenhet an Palin. Efter det borjade de klaga pa hennes garderob och resor vilket inte heller fungerar eftersom de flesta kandidater gor samma sak, underligt nog sa ville inte pressen "inse" det. Nu anvander media de gamla artiklarna som inte holl mattet och menar att hon ar impopular syftande pa samma artiklar som inte holl logiskt.

Medan media fortsatter med sin desperata miskrediterings kampanj sa har de missat de senaste dagarnas nyheter som sprids overallt, TV, Radio, bloggare, youtube etc.

Obama forsoker halla en fullstandig mediakontroll och sparkade idag ut 3 journalister som foljt med kampanjens flyg. De sparkades ut after att deras tidningar officiellt gav sitt stod till McCain. Det ser ut som censur och har drag av diktatur om man avbryter kontakt med journalister enbart for att de kanske inte hyllar Obama. Det var strategiskt ett daligt drag eftersom folk inser mer att det handlar om mediakontroll som Obama utovar trots att han har stod fran nastan alla media och har nara obegransat med miljoner i kampanjkassan.

Fler pinsamma avslojanden i TV igar kvall. Nu har en av Obamas vanner avslojats vara oerhort mycker mer radikal an tidigare. William Ayers skrev en bok som hyllade en rad personer varav nagra var polismordare, men det viktigaste namnet var Sirhan Sirhan som mordade Robert Kennedy, den mordade President John F Kennedy's bror. Ayers hyllar Kennedys mordare i boken. Den overlevande brodern Edward Kennedy stoder Obama och nu blir det intressant hur Edward staller sig till den nyheten. Det avslojandet kan avgora valet eftersom Kennedy var oerhort popular bland alla amerikaner.

Jag har inte sett ett ord om den saken i svensk media trots att de stora tidningarna har egna reportar i USA. Har de missat den debatten? De kanske ar upptagna med att leta efter folk som vill hylla Obama?

Det nyupptackta kaoset i Obamas kampanj kan gora att stodet for honom kollapsar pa mallinjen. Fran en perfekt skott kampanj, utan mycket substans till en slutligt kollaps forutses av Marko bloggen. Jag ar beredd att satsa pengar pa det.

Fyra dagar till valet och bara en diktator kvar. Bara en av de varsta diktaturerna har annu inte uttalat sig om Obama. Det ar Nord Koreas diktator som inte sagt nagot men det kan bero pa att han ar allvarligt sjuk som vissa rapporter antyder. Den som vill fordjupa sig i Obama's potentiellt fatala problem kan lasa vidare har.

DN SVD AB SVD DN AB DN SVD DN DN

Wednesday, October 29, 2008

Obamas stora misstag,

var att han fortsatter att hamlighalla manga vasentliga detaljer om sin bakgrund. Alla personer han kant har varit radikaler, terrorister, islamister mfl. Han forklarade inte det med ett ord i sin TV annons som pagick i en halvtimma.

Eftersom de flesta redan sett hans standardiserade tal sa gick man over till andra kanaler.

En ny suspekt terrorkontakt dok upp i gardagens media och dikuterades under tiden Obama hade sin infomercial. Det ar Rashid Khalidi, en palestinier som inte helt ovantat stoder radikala palestiner. Obama arrangerade sa att Khalidis radikala organisation Arab American Action network fick stora belopp fran en valgorenhetsorganisation som Ayers och Obama ledde, the Woods Fund. Khalidi har arbetat for PLO och forhandlat for PLO i USA. Han arrangerade Irans presidents Mahmoud Ahmadinejad's tal i USA pa ett universitet.

Israelhat och hat for vast ar vanligt forekommande i hans narhet. Nu har Los Angeles Times ett band som spelats in under en middag dar Obama, Khalidi och Ayers var med och det skall enligt uppgift ha varit en hel del hattal dar. LA Times vagrar lamna ut bandet och nu spekulerar alla om varfor tidningen haller bandets innehall hemligt. De skrev en kort intetsagande artikel om middagen tidigare i ar men de sade ingenting om att det fanns ett band. LA Times stoder officiellt Obama och om bandet innehaller nagot kontroversiellt sa forlorar LA Times annu mer av sitt anseende, det kan vara en orsak till att de haller bandet hemligt.

Ytterligare en person som dyket upp i samband med Obama och Rezko ar en Irakier som arbetade for Saddam regimen och forsokte fa embargot att upphora. Han heter Nadhmi Auchi och ar en misstankt bulvan for Saddam's korrupta oil-for-food program mutpengar och skapade flera miljard foretag med huvudkontor i London.

Han, Rezko och Obama har traffats for flera ar sedan. Obama var innan han blev kand en stark motstandare till FN resolutionerna som godkande vapnad aktion mot Saddam och Irak. Den kontakten kommer formodligen inte att rapporteras i media innan valet.

Videon nedan sammanfattar hur resonemanget bland valjarna gar, de vet inte mycket om Obama och han missade sin sista mojlighet att forklara alla sina underliga kontakter. De valjare som inte hyllar Obama helt ovetande om honom efterlyser fakta och forklaringar till det han sysslat med i 20 ar. Han har inte sagt nagot, andra har upptackt saker och inget av det som upptackts ar normalt betende for en arlig representant for mellanamerika.

Bland alla extremistkontakter han haft sa har media inte ens haft tid att ta upp hur tiotals miljoner dollar forsnillades fran Annenberg Fundation och Wood Fund tva valgorenhetsorgaisationer vars pengar Ayes och Obama anvande till palestinier, Ayers privata skola, Obama's usa-hatar prast kompis och en hel rad andra icke-malgrupper. Korruption i stor skala ar pinsamt och borde utredas. En insyn i Percy Sutton, Khalid Mansour and hans kontakter med en av varldens rikaste personer. SVD DN AB AB SVD

Tuesday, October 28, 2008

Demokrater hotar med oroligheter om Obama forlorar och Biden forbjuder en till TV station


Joe Biden rakade illa ut i en TV intervju, han fick knepiga fragor som han inte gillade och demokraternas kampanj beslutar att forbjuda TV stationen CBS 3 fran ytterligare intervjuver. 

Biden hade bara en dag tidigare liknande problem i Florida dar en TV station stallde knepiga fragor som han inte gillade. Demokraterna gjorde samma sak dar, TV stationen stoppades fran att gora fler intervjuver med demokraterna och avbokade en planerad intervju med Bidens fru.  
Ar det ett tecken pa hur demokraterna kommerar att agera mot media som vagar stalla fragor om deras politik? Demokraterna har bara fatt tre knepiga fragor och de satte genast igang en personunderokning pa de som stallde fragorna. Joe the Plumber stallde en fraga som Obama inte kunde svara pa och Florida journalisten stallde knepiga fragor till Biden. Bagge blev personunderokta och fick sina personuppgifter utlagda i media. En desperat smutskastningskampanj mot kritiker kan knappst hjalpa, det ser snarare ut som hamnd och forsok till total media kontroll.

En del ledande demokrater har uttalat hot mot valjarna. James Carville, den ledande Bill Clinton strategen sade i TV att det kommer att blir oroligheter pa gatorna om inte Obama vinner valet om han har en ledning i gallup underokningar. Newsbusters.

John Lewis (D. Ga.) kongressman sade att MCCain kampanjen "leker med elden" och antyder att det kan bli oroligheter pa gatorna om inte Obama vinner. Drudge.
AB SVD SVD AB AB SVD


Saturday, October 25, 2008

Forst i Sverige att avsloja vilken terror stat som stoder Obama?

Eftersom jag inte sett det avslojandet publicerat sa antar jag att jag ar forst i Sverige att avsloja en ny terrorstat som stoder Barack Obama.

Talmannen i det Iranska parlamentet uttalar sitt stod for Obama. Hans motivering ar sakert forutsajbar.

Tidigare har den amerikanska svarta muslimska separatistorganisationen "the Nation of Islam", Louis Farrakhan, kallat Obama for den nye "Messias".

Fidel Castro tog sig ur langvarden for att uttrycka sitt stod i en TV sandning. Hugo Chavez har redag sagt att han stoder Obama. De amerikanska terroristerna William Bill Ayers och hans fru Bernadine Dohrn lanserade Obamas forsta politiska kampanj i sitt hem.

Bill Ayers och hans vanner ar samtliga marxister och har skrivit en hel del saker pa sina hemsidor. Det ar vanligt att de beskriver sig sjalva som revolutionarer och marxister. De stoder Fidel Castro, Che Guevara, den Islamska Republiken Iran, Chavez och aven Al Queda och Talibanerna. De ger varann ett omsesidigt stod med andra ord. Om den gruppen revolutionarer stoder Obama och Castro, Iran, Chavez oppet stoder Barack Obama sa finns det anledning att tro att Obamas ideologi ligger nara Ayers extrema ideologi. Obamas tystnad har hittils inte avslojat hans inre ideer.

Medias logner och fortal mot Palin coch McCain fortsatter, se exemplet fran Obama media CNN som kablade ut sina osanningar over hela varlden som sedan tas up av media i alla andra lander, men det var aldrig sant.

SVD DN AB DN SVD DN

Wednesday, October 22, 2008

Obama media ljuger varre an tidigare. Sarah Palin utsatt.

Den senaste skandalen dikuterades under dagens lopp. CNN intervjuvade Sarah Palin och CNN journalisten Drew Griffin konfronterade Palin med en helt forvrangd nyhet.

Han fragade henne om vad hon tyckte om en konservativ journalist som enligt CNN kritiserade Palin pa ett mycket grovt satt.

Hon svarade med "vem skrev det" och Griffin kunde inte svara pa det. Palin sade att jag skulle vilja ha ett samtal med den personen.

CNN hade ljugit om kritiken och forvanskat hela kritiken. Det var Byron York som hade skrivtit en artikel som kritiserade media for att de framstaller henne som korkad.

CNN vande pa artikelns mening och havdade motsatsen och dessutom sa konfronterade CNN Sarah Palin med den lognen. Palin hade ingen moljighet att veta att CNN ljog. Hon kunde knappast uttrycka en asikt om nagon hon inte visste nagot om och som CNN inte ens kunde forklara vem som skrivit.

CNN blir varre for varje dag. Det forekommer nu dagliga logner och smutskastaning av McCain - Palin. Samtidigt sa har CNN atskilliga nya gaster som gor sitt basta for att hylla Obama och hans politik. De fa som tillats kritisera Obama pa CNN blir ofta omotiverat avbrutna mitt i en mening och sedan gar ordet over till de som kritiserar McCain - Palin.

En ny absurd kritik ar att Palin kritiseras i Obama media for klader och resor som betalts av hennes kampanj. Men varken Joe Biden, Barack Obama eller Hillary Clinton's klad- och resekostnader har kritiserats, det har forresten aldrig intraffat i tidigare val.

Ledarskapet for ytterligare en terroriststat stoder nu Obama, mer om det imorgon. SVD DN AB DN SVD AB SVD DN SVD DN

Sunday, October 19, 2008

Obama's bakgrund granskas samtidigt som han drar in rekordbelopp.

Obamas bakgrund granskas alltmer samtidigt som han slog rekord i kampanjstod. I September fick han 150 miljoner dollar i kampanjstod. De stora beloppen han far vacker fragor om vem som skickar in pengar, varifran kommer pengarna?

Demokraternas kampanjer har i tidigare val aldrig fatt in sa stora belopp. Obama har annu inte redovisat kallorna for 200 miljoner dollar av de tidigare insamlade pengarna. Det ar osannorlikt att alla pengarna har kommit enbart fran inhemska demokrater.

Obama har en heltidskanal pa pa kabel TV, han har kopt en haltimma TV tid pa basta sandingstid pa manga kanaler strax fore valet, han sependerar 5-10 ganger mer pengar pa TV reklam an John McCain.

Obama lovade innan valet att inte ta privata donationer precis som John McCain. Det skulle begransa deras budget till under 100 miljoner dollar. Obama brot det loftet och McCain ar nu bunden till det vilket gjort att Obama till valdagen kommer att ha samlat in 5- 10 ganger mer pengar an vad John McCain har tillgang till.

I media har Obama ett overvaldigande stod och media gor ingen hemlighet av vem de stoder. Den minsta nyhetskanalen pa TV MSNBS arbetar som en lang "infomercial" reklamsandning for Obama, den ar helt vettlos och raknas inte som en nyhetskanal langre. Den nast storsta nyhetskanalen CNN ar arbetar hart for att fa Obama vald. CNN har en factcheck avdelning dar de sajer sig annalysera valloften. Obams ytliga loften ar enligt CNN generellt mer trovardiga an McCains detaljera planer som CNN ofta betacknar som "misleading". CNN's logner ar aterkommande varje timme och ar for manga for att kunna skriva om. En av de mer uppenbaralognerna ar da Anderson Cooper sade att republikanerna "riggade" valdebatterna i TV. Sanningar ar att all moderatorer som ansvarade for debatterna sympatiserar med demokraternas kandidat, deras sympatier ar valkanda vilket deras kommentare och annat bekraftar.

Obama har nastan hela media pa sin sida och det maste vara den enda forklaringen till att hans bakgrund aldrig granskats mer an ytligt. Hans vanskap med terrorister har bara berorts ytligt och kort, trots att de terroristerna forsokt astadkomma samma sak som Bin Laden. Skillnaden ar att Bill Ayers och hans fru Dohrn med deras organisation the Weathermen Underground bara lyckades ta livet pa 7 personer medan Bin Laden tog livet av 3000 personer. Av de 7 som dog var 3 poliser och 3 var deras egna medlemmar som av misstag detonerade en bomb som de holl pa att satta samman.

Obamas andra kopplingar ar dolda och mystiskt hemliga. Ingen svarar pa fragor och Obama sjalv sager ingenting forutom svepande ytliga avfardaden foljt av anklagelser om att "ni borde tala om viktigare saker", som om kopplingar till och samarbete med terrorister inte ar viktiga.

Bill Ayers ar en av alla Obams bekanta som ar varda att studera narmare. Ingen av hans bekantskaper har kunnat studeras eftersom de haller tyst. De fa tal och kommentare som finns pa youtube och annat hall visar en klar trend. Samtliga av Obams bakantskaper ar antingen revolutionarer, svarta rasister eller separatister, muslimer och liknande. Ayes ar inte bara en terrorist, han uttrycker klara sympatier for Islamism och en antipati for Israel. Jesse Jackson sade att USA skulle forandra sin Israel politik med Obama som president. Det ar av allt att doma en sann bild av en Obama policy trots att han aldrig sagt nagot eller tillfragats om detaljer.

Obamas karriar gick fort. Efter att ha fatt annu hemligt stod av bl. a. okanda saudier till sina universitetsstudier fortsatte han med arbete i radikala organisationer for att sedan hamna i senaten. Han hade ingen motstandare i senatsvalet, de eliminerades av Obama pga av teknikaliteter. Darefter satt han i hundra veckor och inledde sedan sin kampanj till presidentskapet.

Fran ingenstans och helt okand 2 ar sedan till presidentkandidat med mycket lite erfarenhet med hundratals miljoner dollar i stod ar en marklig utveckling. Det markligaste ar hur Obama kunde vinna over Hillary Clinton som var valkand, med den basta omvalsorganisationen bakom sig och mycket pengar. Hur kan en okand person utan program annat an vad han kopierat bitar av fran de olika kandidaterna vinna? Clinton och alla andra hur gick det till? Svaren kanske inte kommer fran forran efter valet.

I svaren kommer vi sakert att hitta namn som Soros, Moveon, Saudi Arabiskt kapital, mm.

Fragan om hur valet har blivit ett 'rasval' tas upp senare. Varfor stoder 95 % av alla svarta den svarta kandidaten? Ar det baserat pa ras, de valjer inte en vit kandidat pga hans ras, ar inte det rasism?SVD SVD DN AB AB DN AB SVD

Bilden kommer fran Bill Ayers blog sida.

Wednesday, October 15, 2008

Debatten i natt lite mer aktiv an de tidigare somnpillren.

Det blev ingen knockout. Manga nya fragor togs upp dar bagge kandidater fick utveckla sina synpunkter. Mot slutet blev Obamas svar trottsamma, vi har hort allt detta tidigare. McCain daremot tog upp fler saker som inte tagits upp i andra debatter. Overlag sa vann McCain debatten trpts att hans basta amnen inte behandlades.

Obama's program i de flesta fragorna handlar om att spendera mer pengar och gora den offentliga sektorn storre. Det ar ofta den eknkla losningen vilket antyder att man inte vill anvanda tankekrft for att gor forandringen bara kasta ut pengar pa allt, det ar bra om man har obegransat med pengar men inte bra om man vill skapa kostnadseffektiva program.

For personer som kommer fran den privata sektorn sa ar det viktigaste att prioritera kostnaderna och skapa sa bra resultat som mojligt med begransade resurser medan de som kommer fran den offentliga sektorn inte har lart sig det och det leder till sloseri. Dar skiljer sig kandidaterna i sin syn pa hur man spenderar.

Samma sak galler konkurrens, den offentliga sektorn ar emot det trots att det leder till lagre kostnader och battre resultat. Det ar en till skiljelinje.

"Skolkuponger" ger foraldrar valfrihet, de valjer batrre skolor vilket leder till battre utbildning, konkurrens forbattrar mojligheterna, McCain vill ha det men Obama ar emot.

Obama vill tillata abort i slutet av graviditeten vilket inte tillats i Europa. Han vill aven doda ett barn som overlever en abort. McCain ar emot sadan inhuman behandling.

Obama forsokte foklara sitt forhallande till terroristen Ayers men avfardade bara det hela kort och ljog dessutom nar han sade att hans kampanj inte borjade hemma i Ayers vardagsrum. Det vet vi ar en logn. Samma sak hande med fragan om Acorn som ar inblandade i massivt valfusk till forman for Obama, det svarade han inte ens pa. Obama kampanjer har gett Acorn over 800 000 dollar och de ger radet till alla att rosta pa Obama, de skriver upp en person 75 ganger for att rosta och anvander pahittade namn. Allt ar kriminellt och flera Acorn arbetare ar pa vag till fangelse.

Som summering sa ville Obama hoja skatterna for alla. Han ville stoppa skattesankningen som Bush inforde som snart upphor, McCain vill gora den skattesankningen permanent.

Obama vill spendera mycket mer pengar inom manga olika omraden i kombination med hojda skatter och da okar upplaningen och sloseriet.

McCain vill stoppa extrakostnader, pork, som laggs pa viktiga forslag vilket han anser vara sloseri. Han vill frysa den offentliga sektorns kostnadsokningar forutom de viktigaste posterna.

Allt handlar om vem man kan lita pa. Obama ar en helt ny person, 20 manader sedan var han helt okand. Sedan dess har han presenterat en program som ar likt de vanliga demokraternas program. Han har dessutom mycket oklarheter som han aldrig forklarat. Media har inte undersokt allt han har gjort, historsikt sa saknas en hel rad saker som alla andra kandidater maste redovisa.

Rasistangreppet mot Palin - McCain fran demokraten Lewis ville Obama inte ens ta avstand fran. Det kommer formodligen leda till varre angrepp och fler syftande pa ras de sista tre veckorna.

Obama har inte redovisat ett enda projekt han gjort under sin tid pa universiteten, han ar ovillig att svara arligt pa fragor. Han undviker svara pa viktiga fragor, han anpassar bara om han konfronteras med fakta, i basta fall maste man dra svaren ur honom. Intrycket ar att han inte ar alrig, han vill dolja en del saker. Hans relationer med terrorister som Ayers, och Dohrn, stodet han far fran diktatorer Castro, och rasister, Hamas och Islamister ar markligt. Varfor stoder de Obama, det hela ar markligt och farligt. Av de tidigare sympatisorerna sa finns det inte en enda normal samhallsbyggare, bara radikaler. Det kommer att avgora valet pa valdagen.

SVD AB DN SVD

Den sista debatten i kvall. Blir den hopplost trakig som de andra eller blir det fyrverkeri?

Sista chansen att skpa en riktig debatt med fyrverkeri. Den forra Obama - McCain debatten var den samsta nagonsin tack vare en hopplost dalig moderator.

De som hittills hallit i debatterna har visat sig vara ensidiga till forman for Obama. Kvalllens vard Bob Schieffer fran CBS har redan avslojt sej som partiskt efter att ha helt omotiverat forolampat Sarah Palin men sin kommentar om att "Palin lyckades faktiskt satta ihop en sammanhangande mening". Det var efter VP debatten dar Palin vann en overlagsen seger over Joe Biden.

Det 4 moderatorerna ar samtliga ensidiga till forman for Obama. CNN havdade att "republikanerna har riggat TV debatten" vilket ar en fortsattning pa den ensidiga debatten.

Om fragor om Obamas nara samarbete med inhemska terrorister kommer upp i kvall aterstar att se. Forutom ekonomin som ligger forst pa intesselistan sa ligger Obamas fargrika bakgrund som partner med radikaler straxt efter. Republikanerna har inte lyckats fa fram det budskapet eftersom de flesta inom media haller tyst om Obamas negativa aspekter. Bara New York Times, CNN och Foxnews har pratat om Obamas terroristkopplingar.

Igar rapporterades det att Jesse Jackson, en Obama supporter holl ett tal i Frankrike dar han skulle ha sagt att Obama som president kommer att minska det judiska inflytandet i en regering och forandra USA's politik gentemot Israel. Det budskapet borde ga hem i Frankrike vars befolkning nastan ar 30 % av arabisk bakgrund. 

Den bomben forsokte Obama lagret desarmera och sade att Jackson inte ar en radgivare till Obama kampanjen och kan inte uttala sig om Obamas politik.  

Obamas beundran for antijudiska svarta muslimer Malcolm X mfl, som han uttryckt i sin bok kan vara en indikation om var han star i den fragan.

Kvallens debatt borde ta upp alla oklara saker som media hittils struntat i. Ett problem som alla tror kommer upp i kvall ar det som videon nedan talar om:SVD  AB DN

Monday, October 13, 2008

Obama far mer stod. Nu far han stod fran Fidel Castro.

I natt uttalade sig Kubas doende diktator Fidel Castro. Han klagade pa USA och menar att landet ar rasistiskt.  I sin sinnesforvirrande dromvarld dar han maste ha forstatt att Obama ar svart sa gav han sitt stod till Obama, demokraternas kandidat.  
Nu kan Obama skryta med en hel del stod fran omvarlden, Hamas, Fidel Castro och Venezuelas Chavez och den svenska pressen. Vem blir nasta som ger sitt stod till Obama?

Flera kriminella undersokningar pagar om Acorn, en organisation som erhalligt stora belopp fran myndigheterna och ska syssla med registrering av nya valjare. De har registerat nya valjare men har samdiigt uppmanat dem att rosta pa Obama vilket ar olagligt. De har visats pa TV och sager oppet hur de arbetar. Dessutom sa har buntvis med registrering varit falska. En bunt pa 5000 registreringar sattes at sidan efter att 100 % av de forsta 2500 var falska.

TV reportrar har forsokt hitta ansvariga hos Acorn men deras kontor hade stangt och kontoret som de hanvisade till hade aven det stangt. Obama kampanjen har donerat 800 000 dollar till Acorn och deras sidoorganisationer. Olagliga och falska roster kan andra ett valresultat om kandidaterna ar nara. Myndigheterna utreder nu vem som ska atalas for valfusket.

Telegraph SVD DN DN AB
SVD

Friday, October 10, 2008

Vem vet varfor aktierna forlorar varde?

SVD

Hur ska man kunna lita pa aktier?

Min teori ar finansiell terrrorism. Om araberna har 700 miljarer dollar varje ar och koper aktier for samma belopp, vad hander?

Skrammande perspektiv.

Sej till om ni inte haller med?

Wednesday, October 8, 2008

Obama kritiker greps av polis i Kenya.

Journalisten och forfattaren Jerome Corsi som skrev nr. 1. bestsellern "The Obama Nation" greps av polis i Kenya. Han var dar for att manknadsfora sin bestseller da myndigheterna grep honom.

Han skulle just inleda sin presskonferens pa Grand Regency Hotel i Nairobi da han greps.

Obama har mycket kontakter med Kenya. Hans pappa var en ekonom for den Kenyanska regeringen. Obama har kampanjat tillsammans for den Kenyanske presidentkandidaten Raila Odinga, Odinga utnyttjade stammottsattningar och framkallade oroligheter och massvald efter valforlusten 2007. Hans anklagelser om valfusk och hans framhetsade kris ledde nastan till inbordeskrig och till att en halv miljon Kenyaner flydde sina hem. Odinga sitte nu i regeringsstallning men har inte annu uppfyllt hans vallofte till sina muslimska valjare om att infora muslimsk Sharia lag i Kenya.
DN DN DN AB SVD SVD SVD

Tuesday, October 7, 2008

Den samsta TV debatten nagonsin.

Tom Brokaw holl i debatten och stallde enbart fragor som vi alla redan vet svaret pa. Bagge kandidaterna har pratat om detta under hela kampanjen.

Brokaw stallde inte en enda fraga som var ny trots att manga anmen inte ens beorts i nagon debatt annu.

Formatet skulle vara townhall dar kandidaterna tar fragor fran publiken. De fragorna brukar var svara att forutsaja och brukar vara intresssanta. Kvallens publikfragor som var fa var korkade och svaren visste vi redan om. Det blev mest Brokaw som ville lysa. Generellt sa missade McCain manga mojligheter att fora fram sitt budskap, han var inte i form. Obama borjade svara pa fragor nagra ganger, vid slutet av hans svar hade han glomt fragan eftersom han inte gav nagot svar. Han sade nagra underliga saker som antyder att han inte vet mycket. Han ville hjalpa Polen forsvara sej mot Ryssland om det skulle behovas, ett tankefel kanske.

Hela debatten vart bortkastad tack vare Tom Brokaw. Ingen av kandidaterna vann debatten, de var bagge lika sorgliga mest pa grund av fragorna som de har svarat pa tusen ganger forut. 90 bortkastade minuter. Senare hade CNN annu en gang bevapnat sig med 12 kommentatorer som var dar for att hylla Obama. CNN kan slanga sej i vaggen.

CNN hade matningar under pagaende debatt. Underligt nog sa lag kurvorna alltid hogt da Obama talade men de dalade alltid ned mot "neutral" da McCain talade. Detta markliga fenomen kunde CNN inte forklara:

Efter debatten sa pratade CNN med de 25 obeslutade valjarna som kontollerade kurvorna under debatten. Konstigt nog sa stodde 14 av de 24 McCain om valet var idag, men kurvorna visade motsatsen. CNN fuskar altsa. Anderson Cooper fraga hur det kom sig, men det blev inget svar pa det. Fan vad pinsamt for CNN.

McCain holl daremot ett mycket bra tal ett par dagar innan, tyvarr blev det bara nagra sekunder av det som visades i TV.
SVD DN ABSVD DN

En saudier Dr. Khalid Al Mansour hjalpte Obama in pa Universitet

Var det saudiska pengar som fick in Obama pa Harvard University?

Se reportaget om Obama, hans vanner och kopplingar. Det finns inga document som visar vad han skrev under studierna, inte ens hans tes finns att hitta. Det finns inga manniskor som studerat tilsammans med honom, han har inga bekantskaper fran sin studietid.

Percy Sutton, en advokat for Malcolm X den radikala muslimen sade att en kand radikal extremist saudier Dr. Khalid Al Mansour med koppling till den Saudiska Regeringen bad Sutton hjalpa Obama komma in pa Universitetet. Al Mansour sade att han samlar in pengar till Obamas Universitetsstudier. Al Mansour ar obekant bland allmanheten men han ar kand bland radikaler, muslimer och svarta separatister i USA. Han var de Svarta Pantrarnas mentor.

Obama ar ett mysterium, en man utan bakgrund och han har bara mycket radikala muslimska och icke-muslimska bekanta. Se reportaget i sex delar. Del 1 nedan. SVD DN AB DN DN SVD AB AB


Sunday, October 5, 2008

Nya skrammande avslojanden om Barack Obamas bakgrund.

I amerikansk TV redovisades i kvall en lang rad nya avslojanden om Barack Obama's bakgrund och bristande information om hans bakgrund. Han sjalv framstar som ett storre mysterium for varje nytt avslojande.  

Obamas koppling till och vanskap med terroristen William Ayers och hans fru Bernadine Dohrn avslojades for ungefar ett ar sedan. Som ett exempel pa hur extrema och radikala dessa manniskor ar kan man lyssna pa Dohrn's verbala njutningar efter att Charles Mansonligan's massmord blev kant. Ligan mordade kanda personer i Hollywood som samlats till en middag. Offren slaktades och ligan anvande offrens blod for att klottra ned huset och sedan avslutade de offrens middag med liken liggandes runtomkring:


I kvall avlojades manga fler mycket oroande kopplingar som Obama har haft med andra radikaler. Dessutom redovisas kopplingar Obama haft med muslimer som varit knutna till saudiska pengar och palestinska terrorister. Alla de fakta som redovisades i kombination med att bagge hans foraldrar ar avlidna och darfor inte kan beratta nagot och att hans skoldokumnet har forsvunnit och inte kan hittas ar minst sagt oroande. 

De nyheterna kommer snart att komma ut i andra media och kommer att skramma vanliga amerikaner sa haren reser sig i nacken.  SVD SVD DN SVD< AB SVD

Sarah Palin besoker Los Angeles


Endast nagra av alla frivilliga kampanjarbetare fick biljetter till det overfyllda evenemanget i Carson, Home Depot Center. Runt 12 - 15 000 personer packade in sig for att hora Sarah Palin tala.

Skadespelaren Jon Voigt var en av de som intoducerade henne. Han berattade att han pa 1960-talet var en av de radikala anti-vietnamkrigs demonstranterna. Nar han senare horde talas om massmorden och massakrerna i sydostasien efter att USA lamnade Vietnam sa bytte han asikt om kriget, demokrater och republikaner.

En demokrat fran kvinnoorganisationen NOW introducerade Palin och pratade om kvinnor pa hoga poster.

Det var en oerhort entusiastisk ahorarskara. Jag undrar hur stor publiken skulle ha varit om man slappt in allmanheten och annoserat om evenemanget som holls utan att allmanheten visste nagot. Ett stort pressuppbad var dar med sina filmkameror och teleobjektiv.

Palin pratade bl. a. om Obamas vanner de inhemska terroristerna i Weather Underground Organization. Hon ironiserade over Katie Courics sorgliga fragor till henne om vilka tidningar hon laser. Hon sade att hon hade last New York Times igar, och publiken skrek ooooohhhh. En komisk pil riktad mot Couric. Palin berattade vidare att "enligt NY Times" sa ar Obama kamrat med William (Bill) Ayers mfl, som bombade polisstationer, US Congress och Pentagon.

Kampanjen inriktar sej nu mer pa Obamas karaktar an forut. Det kan bli intressant eftersom Obama har erkant att har ar van med Bill Ayers och att de samarbetat med olika "communty issues". Problemet paminner om hur Obama forst sade att hans Prast Jeremiah Wright var hans spirituelle radgivare, senare vill han inte forkasta prastens USA hat och rasistiska vithatande tal. Till sist andrade han sig och forkastade prasten vilket kanske bara var av politiska skal. Obama har stora problem om han ska forsoka forklara sej ur alla desssa pinsamheter.

Nagra bilder som talar for sig sjalv. Ett par dussin Obama supporters demonstrerade utanfor. De sag ut som hippies som blivit kvarglomda fran 1960-talet. Knappt nagon av dem sag normal ut. Det motsvarar formodligen antalet ahorare som skulle komma om Joe Biden hade valmote, folk ar varken motiverare eller intresserade av Biden.

Efter Obama demonstrationen radade de upp sig framfor en vit lastbil och vantade i ko. Fick de betalt for att stalla upp for Obama, det sag skumt ut?

Sarah Pain akte pa Lordagen vidare till Orange County for 'fundraising". Pa Sondag aker hon till norra Kalifornien. SVD DN AB
Bilder: Copyright Marko. All rights reserved.

Saturday, October 4, 2008

Svensk media har nu ett ar senare fatt budskapet om Obamas terrorist vanner.


DN behandlar nyheten om Obamas terroristvanner som nagot slags sensation. 

Bill Ayers ar en gammal van till Barack Obama. Obamas kampanj inleddes i Ayers hem. 

Bill Ayers hans kamrat Bernadine Dohrn (se bilden) och hans organisation Weather Underground Organization (kan googlas med 292 000 artiklar) deltog i bombningar mot Pentagon 1972, US Capitol 1971, polistationer mm. Han ar en gammal radikal fran 68' vanstern, en av de mest radikala. Senast den 11 September, 2001 sade Ayers i New York Times att "jag angrar inte att vi planterade bomber, jag tycker att vi inte gjorde tillrackligt mycket." Dohrn var en av FBI's 10 mest efterlysta inhemska terrorister som bilden visar. 

Ayers uttalande publicerades i NY Times ironiskt nog samma dag som andra antiamerikanska terrorister kapade de 4 flygplanen och forstorde World Trade Center i New York med 3000 manniskor massmordade som resultat, den 11 September 2001.  

Jag undrar hur manga av de 70- 90 % av svenskar som stoder Obama framfor McCain kande till det om inte ens svensk media visste om det? Det kanns underligt att vara en svensk kanske den enda som kanner till dessa sma detaljer. Vet man verkligen sa lite om Obama i Sverige? Hur kommer det sig, vad pysslar media med i Sverige? DN AB AB SVD AB

Mer om Obama kan hittas har. 

 

De hogsta tittat siffrorna i en VP debatt nagonsin.


Rekordstort antal TV tittare sag VP debatten i TV mellan Joe Biden och Sarah Palin.

Det ar inte Joe Biden som drar de enrorma tittarsiffrorna, det ar Sarah Palin.

Det ar inte Joe Biden som har stora valmoten, han far bara nagra hundra besokare.

Det ar Sarah Palin som har enorma valmoten. Hon drar till sig tusentals manniskor pa sina valmoten, 60 000 i Florida nagra dagar sedan.

Aldrig har en politiker skapa sa mycket uppmarksamhet och entusiasm tidigare.

CNN bevapade sig med 12-14 kommentatorer efter debatten for att sla ner pa hennes prestationer. Samtliga kommentatorer var tvugna att erkanna att hon gjorde ett mycket bra jobb. Aldrig har vanstermedia varit sa arga och upprorda. De ar upprorda over att en mycket omtyckt och folklig VP kandidat som har mojlighet till presidentposten rakat vara republikan. Obama media kokar av ilska.

SVD DN AB

Thursday, October 2, 2008

KNOCKOUT! Om nagon undrade om debatten i natt?

Forvantningarna var stora. VP debatten ar den enda VP debatt som kommer att intraffa innan valet den 4 november 2008.

Ingen vissste hur kandidaterna skulle klara sig. Den erfarne Joe Biden som stoppar skor i munnen pa sig sjalv varje vecka skulle egentligen kunna utdebattera vem som helst. Han ar kapabel att gora det. Han ar en mycket erfaren debattor.

Vi hade lagre forvantningar pa Sarah Palin. De flesta trodde att hon skulle klara sig hyfsat eller acceptabelt.

De som trodde det misstog sig stort.

Det blev en KNOCKOUT i debatten.

Sarah Palin VANN EN MAKALOS SEGER. Vem tror att tjejer inte kan sin sak? De har fel. Tjejer kan och vill andra varlden till det battre. De som sag debatten ar overraskade, Joe Biden blev slagen med en slagga. GIRL POWER. Wow, pa Lordag kommer hon till Los Angeles, hela familjen kommer att vara dar. Om jag ska vara helt arlig sa trodde jag aldrig att en kvinna skulle kunna fa sa stort gensvar. Om man ska mata gensvaret med antalet CNN kommenatatorer sa vann hon annu storre. 12 kommentatorer mot en kvinnlig VP kandidat. Wow.

DN , pst, nej hon var inte duktigare an vantat, hon krossade motstandet.

TV tittare kunde texta in och valja vem de tyckte vann debatten. Enligt over 1 miljon rostande sa vann Sarah Palin debatten med 86 % av rosterna.

SVD SVD DN SVD AB SVD

Wednesday, October 1, 2008

Senaten rostande igenom krispaketet, nu ska sista instansen rosta om saken.

US Senaten rostade igenom finanspaketet i natt. Nu aterstar en omrostning i huset. Det intraffar formodligen pa Fredag denna vecka. 

Den hemska Nancy Pelosi som orsakade en katastrof igar har inte synts till idag. Nagon maste ha last in kvinnan i kallaren bland alla dammiga handlingar. Dar tycker jag hon kan stanna. Alla beromde varann i dag efter debatterna men Pelosi's namn blev inte ens namnt och ingen har sett till henne.  

Under tiden kan man gissa vilka banker som kommer att bli insolventa och ga under. Washington Post skriver om de europeiska bankerna. 

Det nya forslaget har nagra tillagg for att forsoka fa mer stod till forslaget. McCain forslog en hojning av forsakrade banksaldon till 250 tusen dollar. AMT skall tas bort vilket ar en extraskatt som man lagt pa medelinkomsttagare med inkomst over runt 200 000 dollar. Avdrag for fornyelsebara energikallor har lagts till paketet plus nagra saker till. De mest konservativa och de mest liberala vantas rosta emot aven detta forslag. 

Allt man behover gora ar att ringa diktatorn Robert Mugabe i Zimbabwe, han kan skicka 700 miljarder i utbyte mot en kokosnot, visst, det blir vardelosa Zimbabwe dollar men sedlarna ser riktigt bra ut.  


Debatten mellan VP kandidaterna som  planerats for Torsdag kvall lokal tid har nya problem. Varden for debatten, Gwen Ifill ar en svart kvinnlig journalist fran PBS. Hon har skrivit en pro-Obama bok vilket gor henne till mindre oberoende an man tidigare trott. Nu maste beslutsfattarna bestamma om hon ska bytas ut vilket skapar problem i sista minuten. Ingen har vetat om hennes bok, hon har inte sagt nagot om det till nagon trots att det kan vara en intressekonflikt.   

Aftonbladet sager att deras nya teknik gor att man kan lasa tidningen pa mobilen. Det ar kul med teknik men hur olampligt ar det att lasa tidningen pa mobilen. PDA har haft den tekniken i 10 ar men det ar enklare att lasa tidningen pa en bordsdator eftersom pappersversionen nu ar helt meningslos. Folk som tittar pa sin mobil 16 timmar om dygnet borde bli trotta pa det, jag har aldrig forstatt varfor man maste gora det. En tagforare som orsakade en dodlig tagkollision i Los Angeles hade textat 20 sekunder innan olyckan, dessutom hade han fatt och skickat 40 meddelanden under tva timmar, mobiler ar forbjudna for tagforare. Hur besatt kan man bli av sin mobil.  

Det passar ganska bra i tiden med att Kalifornien just forbjudit mobilanvandning i bilen, bara handsfree tillats. 

Barn undet 21 har forbjudits att skicka textmedelandet "lol". Man antar att man kommer att spara 2 triljoner texttimmar pa forbudet vilket kan anvands till skolarbete och 40 megawatt av laddningtid pa mobilerna sparas. :)))). :/ (not)