Thursday, December 24, 2009

Wednesday, December 23, 2009

All text i forslaget togs bort, ersattes av hemligt hopkok.

Det ar dyrt att lita pa en samling okunniga politiker som styr.

Den nya halsoplanen som varit offentlig i tva veckor och diskuterats intensivt gjordes om i Fredags. Hela texten pa 2700 sidor togs bort, den eliminerades och ett sk Managers Amendment sattes in i dess stalle.

Alla snillen som pluggat planen kan glomma bort allt de lart sig om den. Nu har man bara nagra timmar att studera den nya planen eftersom den bara funnits offenlig sedan i Lordags. Det sattes ihop i hemlighet som vanligt helt utan insyn av varken valjare eller republikaner. Det ar motsatsen till vad Obama lovade unden sin valkampanj, allt skulle visas upp offentligt, CSPAN skulle fa sanda alla forhandlingar i TV. Ingen tidigare politiker har nagonsin ljugit pa ett sa uppenbart foraktfullt satt. Det som RNC ledaren sade, att "visa langfingret at valjarna".

Man kan bara dra slutsatsen att de vill tvinga igenom en plan som ingen har kunna lara sig. De vill inte ge folk en mojlighet att diskutera och ta upp det som finns dar.

Det handlar inte om en halsoplan, det handlar snarare om ett organiserat forsok att med kopta roster och dolda lagforandringar och regler forsoka ta over 1/6 av USA ekonomi. Lagarna kring halsovarden andras strax efter att halsoplanen rostats igenom med 1 rosts marginal. En av de nyss omskrivna halsoplanerna skulle kosta 829 miljarder dollar. Den skulle tacka 5 miljoner manniskor och lamna 25 miljoner medborgare oforsakrade. Det blir en kostnad pa 165 800 dollar per nyforsakrad person som ska jamforas med en privat forsakring pa 100 dollar i manaden i dag. Folk ska tvings att kopa forsakring eller ga i fanglese, som i ett monoplspel. Det sym ytligt sett ser ut att ge mer sjukvard till fler, ar mer ett nytt tvangssamhalle med staliga monopol styrda av okanda tzarer som senare bestammer villkoren, vilka som ska fangslas, vilka som ska fa sjukvard, vilka som ska tvingas vanta etc.

Ett annat program var 75 miljarder till amorteringsmodifikationer. HAMP skulle hjalp folk att fa ner sina rantor. 25000 har justerats hittills, det blir en kostnad pa 3 miljoner dollar per justerad amortering.

Det ar enkelt att spendera skattebetalarnas pengar om man tror sig ha obegransad tillgang pa pengar?

Bidragen till nya bilkop skulle ge folk en rabatt pa 4000 dollar om man lamnade in en gammal bil. Det programmet kostade 24 000 dollar per ny bil som koptes.

Det ar inte enkelt for en regering att forsoka ta in alla dessa bortslosade pengar via skatterna nar ekonomin befinner sig i en recession och lider av ovisshet och radsla infor vad som kommer harnast.

Halsoplanen har inte i nagot forslag haft kostnaden for individer eller foretag redovisade. Ingen vet altsa vad den kommer att kosta. De som inte vill ta den forsakringen skulle enligt urspungsforslaget tvingas betala eller kunna domas till fangelse. Republikanerna har sagt att det ar helt oforenligt med konstitutionen. Ingen manniska har tidigare kunnat domas till fangelse for att han vagrat kopa en tjanst. Nu andras spelreglerna for demokratin.

Ju narmare de nya lagforslagen vi kommer sa oka protesterna. Men alla demokrater har mutats och ar kopta med olika specialbidrag till deras stater som kostar fran nagra miljoner till over en miljard dollar per senator.

Nasta steg blir att representanthuset accepterar planen som den ar och blir lag eller att man forhandlar om den till en helt ny plan. Om den gors om sa maste den i sin tur godkannas i bagge kamrar en gang till innan den kan skrivas under av presidenten och bli lag.

Som en avslutande forolampning pa aret sa gors omrostningen pa julafton.

Jag undrar vad personen som finns i Obamas julgran skulle tycka om allt Obama gor. Han ar avliden, men Mao Tse Tung som dekorerar Obamas Vita Huset-julgran skulle nog tycka att Obama gor ett bra jobb.

(Bild fran Vita Husets julgran. Dessutom finns det en transvestit och en bild pa Obama inklistrad pa Mount Rushmore. Obama familjen firar inte Jul, det kanske ar darfor de inte tar dekorationerna pa allvar. Vi lar oss mer om Obama for varje dag som gar) svd dn dn svd ab


Tuesday, December 15, 2009

Ett tecken pa att du bor i Californien?

HOW TO TELL IF YOU'VE BEEN CALIFORNICATED:

1. Your co-worker has eight body piercings and none are visible.

2. You make over $300,000 and still can't afford a house.

3. You take a bus and are shocked at two people carrying on a conversation in English.

4. Your child's third-grade teacher has purple hair, a nose ring, and is named Breeze.

5. You can't remember . . . is pot illegal?

6. You've been to a baby shower that has two mothers and a sperm donor.

7. You have a very strong opinion about where your coffee beans are grown, and you can taste the difference between Sumatran and Ethiopian.

8. You know which restaurant serves the freshest arugula.

9. You can't remember . . . is pot illegal?

10. A really great parking space can totally move you to tears.

11. A low speed police pursuit will interrupt ANY TV broadcast.

12. Gas costs $1.00 per gallon more than anywhere else in the U.S.

13. A man gets on the bus in full leather regalia and crotchless chaps, and you don't even notice.

14. the guy at 8:30 am at Starbucks' wearing the baseball cap and sunglasses who looks like George Clooney really IS George Clooney.

15. Your car insurance costs as much as your house payment.

16. Your hairdresser is straight, your plumber is gay, the woman who delivers your mail is into S & M, and your Mary Kay rep is a guy in drag.

17. You can't remember . . . is pot illegal?

18. It's barely sprinkling rain and there's a report on every news station: "STORM WATCH."

19. You have to leave the big company meeting early because Billy Blanks himself is teaching the 4:00 pm Tae Bo class.

20. You pass an elementary school playground and the children are all busy with their cells or pagers.

21. It's barely sprinkling rain outside, so you leave for work an hour early to avoid all the weather-related accidents.

22. Hey!!!! Is Pot Illegal????

23. Both you AND your dog have therapist . . . and lastly.

24. The Terminator is your governor.

Tuesday, December 8, 2009

Obama hamtar fredspriset och drar ivag, nobbar festligheterna.


Obama har enligt media planerat att hamta sitt omtvistade fredspris, sedan drar han ivag utan att ta sig tid att se allt som den norska nobelkommitten arrangerat.

Nobelkommittens rovslickande hjalper inte. Det har en utstallning om Obama och en om Martin Luther King pa Nobels fredscenter.

Obama nobbar alla arrangemang och drar vidare. Han nobbar lunch med den norska kungen. Ett arrangerat fackeltag utanfor Obamas Hotell kanske far en vinkning av fralsaren vid 7-tiden...

Ordforanden i den norska Nobelkommitten hotas med avsked after att de andra norska politiska partierna tyckte hans Obama pris var skandalost. Obama nominerades till fredpriset efter tva veckor som president helt utan internationellt arbete eller kunnande.

De 90 miljoner som Obamas resa till Norge kostar kunde spenderas battre. Han hade forst planerat att resa till miljokonferenser i Kopenhamn samtidigt, men han skot upp Kopenhamnsresan till senare, det blir tva resor istallet for en. 90 mil x 2? Det kanske beror pa att hans unga aspiranter maste skriva om talet till hans teleprompter efter att viktig miljoforskning som USA regeringen litar pa for politiska beslut visar sig var falsk och overdriven i den storsta forskarskandalen pa lange.

I SvD antar man att Obama kan framsta som "arrogant" nar han nobbar Norge. Ar det forsta gangen de marker det och beror inte det pa att han AR arrogant? Obamatrom maskinen drar vidare med nya livsfarliga beslut. Snart blir det cap and trade, vilket kommer att driva varldsekonomierna till katastrofens rand. Oljeexperter tror att oljepriset kommer att hamna på $300 per fat pga Obams nya policy, hur mycket blir det svenska bensinpriset i så fall?

OPEC kan skratta sig lyckliga, de kommer att kunna kopa upp hela varldens borser om Obamas planer forverkligas. De amerikanska oljebolagen ar inte lika lyckligt lottade eftersom Obama samtidigt stoppar inhemsk utvinning av olja och naturgas, da aterstar nastan bara oljeimport av avsevart storre kvantiteter olja an tidigare oavsett hur manga elbilar som tillverkas. Elen kommer ju fran oljeeldade kraftverk eftersom Obamas plan gor att kolkraftverken kommer att avvecklas. Grattis OPEC, Obamas basta van.

Den ekonomiska varldskrisen som Obama forvarrar kommer att ta minst 1-2 ar att fixa efter att han har lamnat sin post ar 2013. Ingen har nagot hopp om en ljusning de narmaste aren.


Friday, November 20, 2009

Fp profilerar sig som ett borgerligt parti till skillnad mot M och C.

Jan Bjorklund (fp) som folkpartiledare profilerar Fp som ett borgerlig parti medan Moderaterna och Centern vandrat langt vansterut och narmat sig socialdemokraterna. Forut var M det mest borgerliga partiet, men nu verkar det som Fp tagit over den rollen.

Jan Bjorklund ger klara besked och har sina ideer klara for sig, det ar bra och genomforbara ideer, till skillnad mot moderaternas och centerns vagare ideer.

Jag gillar det mesta som Bjorklund pratar om. Men Fp har precis som de andra riksdagspartierna nagra stora brister.

Jan Bjorklund talar om att Talibanerna branner skolor i Afghanistan och sputar syra i ansiktet pa skolflickor. Han ar informerad om Afghanistan men vad vet han om det som hander i Sverige?

Flera tusen skolor har brunnit i Sverige under de senaste aren och han borde ha sagt nagot om den nationella krisen. Han kanske inte vet om det? Manga skolor kommer att kosta tiotals miljoner att bygga upp igen, en del kostar 100 miljoner kr att bygga. Politikerna har det gemensamt, det vet en del saker om andra lander men de vet mindre om det som hander i Sverige.

Han sade att stenkastning mot raddningsfordon ar oaceptablet och att ordningsmakten maste agera kompromisslost. Som sittande i Alliansregeringen undra man varfor de inte gjort det hittills. Fp kan inte skylla pa andra for Alliansens egna brister. De har ju agerat pa samma satt som S regeringen, de ser valdet oka men kan inte gora nagot at saken. Det kallar jag inte "kompromisslost agerande".

Alliansens rattssystem slapper grova brottslingar, gor ingenting at unga grova brottslingar. De vill inte utvisa asylsokande som valdtar barn eller som mordar annat an i undantagsfall.

De bibehaller den massiva manniskohandeln, over hundratusen flyktingar smugglades till Sverige forra aret. Det blir 400 000 pa en mandatperiod vilket ar dubbelt sa manga mottagna flyktingar jamfort med S regeringen. Hur kan man kritisera S da?

Bjorklund kritiserar Socialdemokraterna for artionden av misslyckad invandringspolitik (men han kallar det felaktigt for "integreringspolitik"), se hur ni sjalva gor forst. Alliansen har varit varre pa kortare tid.

Bjorklund sager att han vill mota motstandare till flyktingpolitiken med debatt syftande pa Vellingemoderaterna, men M har redan gjort klart att de vill bestamma over kommunernas och kora over de som inte foljer Moderaternas direktiv om att fylla upp alla kommuner till bristningsgransen. Ingen debatt ar M linjen. Fp vill ha debatt men M vill med tvang infora sin politik. Fp och M skiljer sig i hur de vill hantera kommunerna. M kan ju samregera med S, de har en liknade syn pa saken. En av de fa saker som skiljer M och S ar hur manga statliga bolag som ska privatiseras.

Thursday, November 19, 2009

Landsförrädare vill inte kallas landsförrädare.

Vad ska man kalla en landsförrädare?

Amatörskribenten Jan Guillou vill anmäla Expressen för att de avslöjat Guillous hemliga spionverkamhet. De fd hemliga dokumenten som visar att Guillou har varit en Sovjet agent under under en lang period släpptes just fria. Hemligstämpeln lyftes och Expressen upptackte att Sovjet hade en hemlig agent i vänsterextremisten Jan Guillou. Vem kunde ana att Guillou var en Sovjet agent? Allt han gjort förut var att avslöja sveriges hemliga spionbyrå IB som spionerade på potentiella landsförrädare och amerikanksa CIA agenter.

(Bilden: Jans nya förklädnad?)

Hur skulle KGB kunna stoppa IB och CIA agenter i Sverige? Jo de anlitar en journalist så han kan skriva artiklar och på det sättet avslöja allt som KGB ogillar och vill stoppa. Jan Guillou var inte en journalist, pa sin höjd en praktikant, han fick sparken från FIB Aktuellt men hittade ett gig på vänsterns extemistblad. Alla är välkomna där så länga man hatar kapitalismen, USA och judar. KGB's kännedom om sina fiender var säkert grundlig. Nu kunde de använda sig av en svensk tidning och låtsas att det var ett reportage gjort av nyfikna journalister.

Sagt och gjort, KGB''s lydiga Judas Jan Guillou använde sina begränsade skrivartalanger och publicerade hemligheterna som KGB ville ha ut i sitt extremistblad.

Givetvis dömdes han för spioneri men vad betyder ett år i fängelse, när han , troligen, fick ett mycket kraftigt arvode från KGB för att ha saboterat IB och senare CIA i Sverige. Det lilla belopp han erkänner att KGB gav honom, 800 kr, skulle en lösdrivande alkis inte ens tolerera, det vore en förolämpning. Men han vill att vi tror honom.

Han antar, som många medelmåttor gör, att vi är ganska korkade och går på vad som helst. Det antagandet är baserat på de han umgås med, vänstern, journalister, radikaler osv. Han tänker inte på att vi andra som läser tidningarna inte är lika korkade, vi vet vad en landsförrädare borde kallas. svd

Spionen får givetvis lägga in en replik om han orkar, men det vore ganska meningslöst eftersom han inte kan få sympati härifrån.

Friday, November 13, 2009

Resultat blir att Bin Ladens lustmordare slapps fria.


Obama administrationen har bestamt att 9-11 terroristerna som finns i forvar ska flyttas till USA for rattegang. De vill inte ha en rattegang pa Guantanamo pa Kuba dar man redan byggt en domstol och kommit langt pa vag mot en militar rattegang. Det offentligors samtidigt som Obama just lamnat landet for en 9-dagars resa till asien sa han slipper svara pa fragor om det.

Ytligt sett sa kanske det later bra att det blir en rattegang. Men om man kanner till hur domstolarna fungerar sa forstar man att en militardomstol ar ett battre vald process for krigforande terrorister.

(Foto: Khalid Sheikh Muhammad (KSM,) hjarnan bakom 9-11 attackerna, snart friad av Obama?)

Steg 1 i en frigivning av Al Qaida terroristerna togs nyligen da Jusitiedepartemente i USA under den nya presidenten bestamde att alla, aven terrorister pa Guantanamo ska fa mojlighet till en kriminell rattegang med amerikanska lagar och regler. De bestamde att alla fangar skall ha sk "miranda rights", dvs vid gripandet ska de ha informerats om sin ratt till avokat och att allt de sager kan anvandas mot dem i en rattegang. Om det inte sker sa ar det en missad teknikalitet som gor att de maste slappas. Dessutom finns det i amerikanska domstolar detaljerade krav pa bevis, vittnesmal och en mangd andra saker som gor att det finns massor av teknikaliteter som gor att de kan slippa domas under normala lagar i USA och tvingas friges. Bevis och vittnesmal i terroristfallen kommer fran Pakistan eller andra lander. Mycket av de bevisen kan darfor i en federal domstol bedomas som "inadmissable", som otillatna bevis.

Steg 2 i friandet av terroristerna blir en rattegang som inte kommer att kunna sluforas pga alla tekniska krav som namnts ovan. Steg 3 blir att de mest sannorlikt gar fria i New York och kan aterga till sin terrorverksamhet.

Det ar ett troligt resultat av den nya policyn som Obama infort. Oavsett hur det gar sa ar det sorgligt att New York gors till en skadeplats dar dessa groteska lustmordare tillats forlojliga USA och rattssystemet. Dagliga pajasakter kan man rakna med under flera ars tid som den typen av rattegangar brukar ta. New York blir igen ett mal for andra terrorister som vill frita sina kamrater eller bara skapa uppseende. Om de skulle domas sa blir USA anda ett mal for terror mer an annars. Darfor ar beslutet en skandal, en forolampning mot alla offer for terror och en forolampning mot all verksamhet som hittills bedrivits mot terror.

Beslutet ar inte ovantat eftersom Obama har sagt att USA inte ska bedriva ett "war on terror". Han har sagt att vi ska behandla de som for krig mot USA och vast som forbrytare om de bryter mot lagen. De ska inte betraktas som krigsforbrytare och de ska inte domas enligt krigslagar som regleras enligt Geneve' konventionen enligt Obama. Det ar en forvirrande policy eftersom andra terrorister kommer att domas i militara domstolar enligt den forra administrationens planer. Vissa overfors till USA och andra doms pa Kuba trots policybytet. De tva grupperna av terrorister som som valjs ut till de olika rattegangarna ar valda helt godyckligt, ingen har forklarat hur urvalet gar till och varfor man gor sa.

Om Obama var president under WW2 sa skulle han efter attacken pa Pearl Harbour forsoka begara de japanska piloterna utlamnade fran Japan istallet for att besvara krigshandling med ett starkt forsvar.

Policybeslutet har inte med pacifism att gora, det handlar om andra saker. Det kanske egentligen handlar om att han inte vill bedriva ett krig mot muslimer?

Politiker sager:
Sen. Joe Lieberman I-Connecticut, agreed with Smith that suspected terrorists ought to be tried by military commissions.

"It is inconceivable that we would bring these alleged terrorists back to New York for trial, to the scene of the carnage they created eight years ago, and give them a platform to mock the suffering of their victims and the victims' families, and rally their followers to continue waging jihad against America," he said in a statement

The September 11 terrorists "are war criminals, not common criminals," he argued. They are "not American citizens entitled to all the constitutional rights American citizens have in our federal courts." Lieberman argued that the updated military commission system recently signed into law by Obama "provides standards of due process and fairness that fully comply with the requirements established by the Supreme Court and the Geneva Conventions."Some criticism also came from the Democratic side of the aisle. Virginia Sen. Jim Webb said he is "very concerned about the wisdom" of holding civilian trials instead of military tribunals."It will be disruptive, costly, and potentially counterproductive to try (the suspected terrorists) as criminals in our civilian courts," he warned. svd dn ab ab dn

Dick Morris, Vita Husradgivare at Bill Clinton.

Veteran political analyst Dick Morris tells Newsmax that the Obama administration is "deliberately mischaracterizing" the Fort Hood massacre by refusing to admit it was a terrorist attack.

Morris also said the failure to recognize the danger posed by Major Nidal Hasan, the Army psychiatrist accused of the killings, points to "Obama's failures in the war on terror."

Michael Mukasey, attorney general under Bush: "The plan seems to be to abandon the view that we are at war," Mukasey told a conference of conservative lawyers. He said trial in open court "creates a cornucopia of intelligence for those still at large and a circus for those being tried," and he advocated military tribunals instead.

Media:
Obama Doesn't know how to Fight America's Enemies. US News and World Report.

Obama skapar en propaganda platform for terrorister. Politico.


Sverige kraver flyktingstopp, slut pa talamodet.


Sverige kraver att flyktingkaoset upphor. Hela folket kraver att det blir ett stopp och att man lagstiftar mot att Sverige oversvammas med oraknerliga nya flyktingar som overrumplar alla kommuner och kraver resurser som ingen har redovisat, kalkylerat eller ens diskuterat.

Migrationsverket raknar med att nastan 6000 barn kan komma fram till 2012. Jag kan tanka mig ett battre satt att anvanda 6 miljarder kronor pa det forsta aret de kommer till Sverige (enligt en kalkyl gjord av en kommunalpolitiker sa kostar varje flyktingbarn nasta 1 miljon kr det forsta aret, och mindre de foljande aren). Desssutom sa ar manga sa kallade "barn" vuxna man i trettioarsaldern, bedom sjalva hur gamla dessa barn ar.

Sveriges i sarklass varsta politiker Ilmar Reepalu (s) i Malmo har borjat inkrakta pa andra kommuners resurser och omrade. Han skickar nya flyktingar till grannkommunerna eftersom Malmo sedan lange ar overfull med flyktingar. Det betyder att kommunalval har blivit betydelselosa. Grannkommunernas galna ledning bestammer i andra kommuner tydligen, de tar deras resurser utan att be om ursakt.

Folj bloggen Politiskt Inkorrekt, dar beskrivs hur politiskt aktiva socialdemokrater ar de som personligen vinner pa fler flyktingbarn till Vellinge - Malmo. Vem kunde gissa att sadant forekommer? Ska man vara helt korrekt sa vill inte alla svenskar ha flyktingstopp, manga sossar och politiker vill fortsatta, men vanligt folk kraver faktiskt ett totalstopp.

I Rosengard bor 3 ganger fler manniskor an vad bostaderna ar byggda for. Omradet forslummas och slits ut langt snabbare an beraknat, darfor kostar bostaderna 3 ganger mer eftersom livslangden sjunker. Sadant har kommunpolitikerna formodligen inte det minsta begrepp om. Varfor skulle de bry sig om det, de betalar inte en krona, skattebetalarna beskostar allt.

Hur kan det vara sa svart att fatta en sa enkel sak som att Sverige har redan fyllts upp till bristningsgransen. Hur ska man forklara problemet for andra nationaliteter, det ar ju pinsamt for Sverige och for oss som allt oftare far fragor om "varfor gor era politiker pa det sattet". Icke-svenskar ar ofta medvetna om att Sverige gatt overstyr med massinvandring och atfoljande kaos. De har val forstatt det via information pa natet.

Ska vi bygga taltplatser runt hela Sverige? Om de fylls upp, bygger vi taltplatser i etage? Finns det inget slut pa darskapet? svd dn dn ab dn svd svd


Wednesday, November 11, 2009

Det svenska immigrationssytemet ar bankrutt.

Malmo har ingen plats for fler asylsokanden sa Malmo anvander andra kommuner som forvaringsplats. Vandrarhem och hotell hyrs till de nyankommande. Dessutom sa finns det ingen plats till de som redan finns i Sverige och massor med nya kommer till Sverige varje dag.

Systemet har kollapsat nar kommunerna inte ens sjalva far paverka sin situation. Om grannkommuner tar resurser och inkraktar pa varann sa har ju kommunerna forlorat sin frihet att bestamma sjalva. Valjarna har ingen roll langre nar de folkvalda i andra kommuner tar over verksamheten i ens egen kommun och inkraktar pa deras resurser.

Sverige har blivit ett kaotisk land. Politikerna sander olika budskap till utlandet och andra budskap till svenskarna men samtidigt sa fungerar ingenting,

Minister vadjar till kommunerna att skaffa bostader till asylfall, men han aker ju runt i varlden och sager att vi i sverige kan ta emot fler. Det ar en totalt forvirrad politik. Man vet inte om man ska skratta eller grata at forvirringen.

Kommunpolitikerna gor samma sak, de klagar pa att deras kommuner ar fullbelagda men de tar anda emot fler och skickar en del vidare utan att ha ratt till det. Politikerna verkar tycka att detta projekt manste prioriteras men vilken idiot som helst kan rakna ut att det ar tusen ganger dyrare att skeppa flyktingar till andra siden jordklotet jamfort med att ge dem mat och husrum i sin hemregion. Nar ska vara ologiska politiker forsoka inse den enkla verkligheten, formodligen aldrig eftersom de skulle tvingas forklara sig vilket de inte kan.

Som vanligt sa foljer svansen som skriker "extremist" med den typen av artiklar. Svansen som klagar pa "extremism" bara for att man vagar ha en asikt om invandringen, men de har aldrig lyckats prestera ett enda argument for varfor man ar extremist for att man har en asikt.

Ni som inte vet hur ni klassas enligt media, ni kan prova och se var ni faller in pa medias extremistskala. Las den har artikeln och fyll sedan i snabbpollen i hoger kolumn.

ab ab ab ab svd dn ab ab

Monday, November 9, 2009

Varfor far landsforradaren sa mycket utrymme?

SvD ger Sovjetspionen Jan Guillou fritt utrymme att skriva artiklar och de gor trevliga automobile reportage med honom. Istallet for att behandla honom som den landsforradare han ar forsoker SvD normalisera det pinsamma spionavslojandet.

I dagens SvD far KBG Jan tillfalle att ta over SvD for en dag och helt sjalv skriva en artikel pa ledande plats. Jan borjar med att kalla debattsidan Newsmill for en "fortalssajt" enbart for att de publicerade en artikel som var kritisk mot spionen Jan Guillou. Han gar vidare och hetsar upp sig over kritiken. Det ar helt forstaeligt eftersom alla andra media hyllar spionen som en slags hjalte eller landsfader nastan i samma klass som Josef Stalin med personkult och allt.

Han argsinthet tar sig nastan komiska proportioner.

Han skriver att Newsmill artikeln skrevs av en "ytterst aggressiv" skribent och Newsmill ar minsann bara en skallersajt som sysslar med natpladder (eftersom de vagar publicera en artikel kritisera spionen).

Lagg marke till att Jan Gs argumentationsteknik begransar sig till att klaga pa kritikerns ordanvandning i staller for sakfragor. Ord som "tyder pa, mojligen, forefaller, med andra ord" ogillas av landsfadern. Han vill inte att tidningar ska slappa in sadan ord nar de kritiserar honom eftersom de isafall blir "nathatare".

Vidare sa klagar spionen pa att Arvidsson anser att spionen Jan Guillou bedrivit "verksamhet". Det ar ju knappast overksamhet som bedrivs nar man latsas vara journalist i manga ar och agerar som sovjet agent, det ar faktiskt en verksamhet man bedriver till viss del hemlig.

Jan G avfardar anklagelser med standardiserade ytliga och avvarjande svar underforstatt "ni ar idioter och jag behover inte forklara mig for idioter. (Da menar han den stora allmanheten som kopt hans skrapbocker och gjort honom till manga miljonar.)

Han brukar saga att "det dar behover jag inte kommentera, det var lange sedan, jag forsokte avsloja KGB". Raden av intranade svar ar lang men alla hans var undviker karnfragorna.

Eftersom han sjalv vagrar tala om andra saker an de som redan blev kanda med avslojandet sa behaller han alla andra hemligheter for sig sjalv bakom sitt stoiska uttrycklosa flin som betyder ungefar, "ni har inga bevis mot mig, jag ska nog slippa straff for det har, i varsta fall far jag fira resten av livet ensam med mina judaspengar och miljoner".

En fraga som inte kommer att besvaras ar hur han fick rad med att resa runt i varlden i flera ar och kopa en egendom efter att han kom ut fran fangelset efter IB affaren.

Det som vi vet ar bla de fakta som Jan erkanner, 1. att Jan avsojade USA agenter i Sverige och 2. han avslojade IB strax efter att han sade till KGB att nu ar det dags for oss att avbryta vara kontakter. Det ar fakta som Jan inte nekar till, men det vi inte vet som vi maste spekulera om ar hur mycket var det kan ha varit vart i pengar for KGB att USA agenter i Sverige avslojades av Guillou och fick aka hem. Och hur mycket var det vart for KGB att sovjetspionen Jag Guillou avsojade IB vars huvuduppgit var att spionera pa och registrera kommunister och deras aktiviteter?

Min gissing ar att Jan G betalades flera hundratusen kronor, kanske mer an 1 miljon kr for denna fran Sovjets sida sett "bragd". Jag G hamtade antagligen judaspengarna i nagot arabland nar han reste omkring i Irak, Libanon och Palestina med familjen under flera ar. Jag tvivlar pa att de 800 kr som han erkande sig ha fatt av KGB var det enda arvodet, det hade inte rackt langt. Det skulle en bra skribent kunnat fa ihop pa nagra timmar pa den tiden enlig var gemensamma numera avlidna kamrat A L. Flera ars spioneri betalar sakert mycket mer an 800 kr med tanke pa resultatet. Eller hur Jan eller jobbade du gratis av ideologiska skal? Isafall var kom alla pengar ifran som maste ha finansierat ett kringresande liv som en ekonomiskt oberoende baron.

Den gravande journalistiken lever en tynande tillvaro i Sverige eftersom den yrkesgruppen bestar av karaktarer likande Guillou och hans gamla vansterkamrater. De har inte granskat politiker och skeende i Sverige sedan 60-talet. De sysslar med med begravanda journalistik eftersom de begraver alla viktiga politiska nyheter. De vill dolja det mesta om politik eftersom nastan alla problem vi har i Sverige ar skadliga nyheter for vanstern.

Undantaget fran begravningsivern ar Expressens avslojande om spionaget och nagra andra enstaka undantag. svd


Sunday, November 8, 2009

SVD testar kanslorna hos folk.

SVD fortsatter sina hyllningsartiklar till den nu avslojad kommunist spionen Jag Guillou. SVD forsoker med fa folk at glomma att han ar en ladnsforradare. De skriver en artikel om vilka bilar KGB Jan gillar. KGB Jan's kamrater i media forsoker fa folk att glomma "den pinsmma incidenten" om att media kamraten, kommunisten kamraten Jan ar en landforradare.

Sa vi kan lara oss mer om "landfadern" (enligt hans vanner i pressen) Jan G och han tycke i automobilfragor.

Ur maxistiskt tankande sa ar fragan huruvida bilvalet ar en klassfraga en intressant fragestallning, sa SVD staller den fragan till KGB Jan.

I ovrigt visas en trevlig idolbild pa Jan poserande vid sin Citroen C6 med hostloven fallande i bakgrunden.

Medias hyllingsreportage fortsatter sakert. Medan han talade med med journalister om sitt spioneri for Sojvet sa ringde andra journalister med jamna mellanrum med olika fragor om ditt och datt for reportage om banalare saker som mat, resor, fina viner osv. De ser KGB Jan, kommunistspionen som en landsfader. Han har bevisat for alla var han hor hemma politiskt med sitt hemliga Sovjet-spionage och offentliga USA och jude hat. svd

Saturday, November 7, 2009

En minoritet av lokala muslimer hyllar Jihadist mordet.

BBC besokte moskeen som Fort Hood mordaren tillhorde. De fick hora nagot de inte hade vanta sig. En muslim som tycker det ar helt OK att morda soldater och bedriva Jihad. Lyssna pa reportaget fran BBC:


Ordvaxlingen:

Duane : I'm not going to condemn him for what he did. I don't know why he did it. I will not, absolutely not, condemn him for what he had done though. If he had done it for selfish reasons I still will not condemn him. He's my brother in the end. I will never condemn him.

Gavin Lee : There might be a lot of people shocked to hear you say that.

Duane: Well, that's the way it is. I don't speak for the community here but me personally I will not condemn him.

Gavin Lee : What are your thoughts towards those that were victims in this?

Duane : They were, in the end, they were troops who were going to Afghanistan and Iraq to kill Muslims. I honestly have no pity for them. It's just like the majority of the people that will hear this, after five or six minutes they'll be shocked, after that they'll forget about them and go on their day.


Men samma person sager, enligt New York Times andra saker, inte lika chockerande:

Duane Reasoner Jr., an 18-year-old substitute teacher whose parents worked at Fort Hood, said Major Hassan was told he would be sent to Afghanistan on Nov. 28, and he did not like it.

“He said he should quit the Army,” Mr. Reasoner said. “In the Koran, you’re not supposed to have alliances with Jews or Christian or others, and if you are killed in the military fighting against Muslims, you will go to hell.”


Lyssna pa ett langre reportage pa BBC.


Stars ands Stripes pratade med samma person:

Just last week, Hasan expressed views that Muslims shouldn't serve in the military and fight other Muslims, according to Duane Reasoner Jr., a recent Muslim convert who had been having dinner regularly with Hasan.

Hasan had taken 18-year-old Reasoner under his wing, mentoring him in his new faith. After evening prayers he would often buy a fish dinner for Reasoner and sometimes the iman at the Golden Corral, a chain buffet restaurant. Besides mentioning that he prayed for a wife, the conversation almost never strayed from religion, Reasoner said, describing Hasan as warm and caring.

Hur manga fler Jihadister finns det i Killien och i resten av USA? svd dn ab


Friday, November 6, 2009

Jihadist mordar soldater i Fort Hood.


En muslimsk man med Jordanskt/Palestiniskt ursprung mordade 13 soldater i Fort Hood som ar en av varldens storsta militarbaser.

31 skottskadades i de fullsatta byggnaderna som han gick till angrepp mot. En college avslutning holls i en grannbyggnad full med hundratals militarer.

Tva pistoler skulle ha anvants mot soldaterna som ar obevapnade pa basens omrade.

Hassan hade i Juni 2009 forflyttats fran Walter Reed sjukhuset dar han fick ett negativt omdome. Enligt vittnen sa hade Nidal Malik Hassan uttryckt politiska asikter om USA's utrikespolitik som var typiska for muslimska radikaler. En arbetskamrat sade att han inte var sarskilt forvanad over att Hassan gjorde detta mot bakgrund av vad han pratat om. Han ska aven ha postat meddelanden pa Jihadist sidor pa natet om stod for sjalvmordsbombningar. Enligt uppgift skulle han ha varit undersokt av sakerhetspolis.

Han ska har skrikit Alluha Akbar under attacken, vilket tar bort all tvivel om att det handlar om en terrorist atttack av en jihadist.

Det star i kontrast till Department of Homeland Security som genast efter attacken sade att det inte handlade om en terroristattack eller Jihad. Myndigheter brukar aldrig utfarda bestamda asikter om nagot som nyss hant utan att veta alla detlajer. Nu hade de fel och gjorde dessutom nagot de aldrig gjort forut, de talade om vad de trodde hade hant innan det vet nagot om detaljerna. Dessutom sade DHS att det inte fanns nagon hotbild, vlket inte stammer. En annan terrattack som planerats mot en militarbas i USA avslojades for ett par ar sedan. De skyldiga muslimerna ar domda. Nagra av de terroristerna var boende i USA lagligt, andra bodde har olagligt. Klantigt och farligt av DHS. Vi vill vet sanningen, inget annat.

DN's rubriksattning ar ett ganska groteskt forsok att utnyttja massakern i politiskt syfte. Jihadist massakrer paminner oss om hur sjuk jihadisternas livsyn ar, allt handlar om vald, mord och terror, ingenting annat. DN vill saga att massakern vacker kritik mot USA's utrikespolitik och narvaron i Irak. Nej, det gor den endast bland jihadister och de som hatar USA politik, och DN rubriksattare kanske. Massakern vacker kritik mot jihadister inte mot USA. Men jihadisterna (och DN) ser saken annorlunda.

Jag har aldrig sett en politiker sa oengagerad efter en sa allvarlig handelse som Obama. Han laste innantill i ett papper helt oengagerad och som i forbifarten namnde han bland andra saker Fort Hood massakern utan minsta antydan till att han brydde sig om det.

Det var den forsta lyckade attacken i USA efter 9-11. Mordaren overlevde attacken. Han finns i tryggt forvar och tros vara forlamad av skottskadorna som en vakt orsakade. svd dn dn ab ab svd gp svd svd svd svd dn

Wednesday, November 4, 2009

Var star Obama, stoder han frihet eller Islamskt fortryck undrar iranier.

Iranska demonstranter i Iran skriker,

"valj sida Obama, antingen ar du for oss eller emot oss. Var star du?"

Demostranterna anspelar pa George Bush nya policy efter 9-11, da han talade till de stater som gjorde halvhjartade insatser mot terrorismen. Han sade till varldens nationer ungefar att antingen ar ni for oss eller emot oss.

Obamas franvaro under de fejkade valen i Iran och de blodiga repressalierna mot demonstranterna ar en tydlig markering fran Obama att Iran kan gora vad de vill med de maskliga rattigheterna utan att "det nya" USA bryr sig om det.

Demokratirorelsen i Iran som hoppas pa stod fran USA, letar forgaves. Det ar en grov forolampning mot alla iranier som hoppats se ett fredligare Iran utan karnvapenhot mot omvarlden. Det nya USA under Obama har sagt sitt, "vi bryr oss inte om er ", vilket ingen annan nutida regering gjort i USA.

Det enda valloftet som antydde att Obama var mainstream och i par med vardagsamerikanerna var hans aterkommande prat om att konflikten i Aghganistan ar den viktiga fronten. Nu har hans generaler begart forstarkningar dit, men Obama har inte ens svarat pa flera manader. Med vinterns snofall sa blir en sen forstarkning hopplost insnoad. Istallet for att bygga forstarkningarna innan snon faller sa blir det inget av med hostens strategiska uppbyggnad.

Hans bristande intresse ar ofattabar i alla kretsar. De som vill ha ut trupperna far inte heller klart besked. Allt Obama gor nu faller ihop som korthus. Alla hans valskrivna tal som han var duktig pa att lasa upp i sin teleprompter minskar i varde eftersom han inte klarar eller vill forverkliga nagra av sina hogtflygande planer. En mer vilseledande kampanj kan jag inte komma pa.

Alla loften om att delge folk alla planer innan beslut tas har inte genomforts en enda gang. TV skulle fa narvara vid forhandlingar, alla forslag skulle publicera pa natet i flera dagar innan omrostning, det har inte hant en enda gang.

De som trodde Obama var farlig innan han vann valet har nu fatt ratt. Alla detaljer i forslag ar hemliga for allmaheten coh skrivs med lobbyister i rummen dit inga kameror tillats.

Republikanernas forslag stoppas hela tiden utan hansyn till att de representera ungefar halva befolkningen.

Opinionen har natt ett nytt stadium dar manga av de som in i det sista vill halla pa Obama och stoder hans planer, tvingas separera sig fran hans arbetsmetoder och planer.

Han topputnamningar av tsarer blev en skandal sa fort ett inspelat band hittades med deras gamla tal. Manga visade sig vara extremister och radikaler som hyllar Mao mfl.

Obamas egen grasrotsorganisation Acorn som han jobbat at och som han lovat 8.5 miljarder dollar har avslojats bedriva rent kriminell verksamhet. Flera av deras kontor spelades in pa video, personalen var villig att hjalpa till att importera barnbordeller till USA. Acorn gav till och med rad om hur man ska skattefuska och fiffla, de gav rad om hur man ska lyckas importera barnprosituerade de vill dessutom hjalpa till med insmugglingen. Obamas enda kommentar blev "jag foljer inte det dar sa noga" med ett leende. dn dn ab ab ab ab svd

Sunday, November 1, 2009

Obama har inte lyckats med en enda sak.


Hur många gånger folk har tagit ett djupt andetag efter att han meddelat ett nytt program går inte ens att räkna.

Obama ar snabbt pa vag att blir det mest ogillade presidenten någonsin, kanske varre an den nast mest ogillade, President Jimmi Carter.

Det beror framst pa att samtliga planer och program han infort har misslyckats. De ger inget resultat. Overallt kokar ilskan men ingen vet hur man kan bli av med honom.

Vi tvingas nog vanta i ytterligare 3 ar , men tills dess sa har den valbargade amerikanska medelklassen utplanats med alla samhallsforstorande program som snart far effekt. Den som inte kanner till det har inte besokt USA den senaste tiden.

Vi kan namna, "cap and tax programmet" klimatprogrammet och tusen andra atgarder, men folk begriper inte konsekvenserna av illa genomtankta atgarder forran efter de genomforts, kostnaderna blir skyhoga och forstort ekonomin och varldsekonomin.

Cap and tax kommer enligt Obamas lofte gora kolindustrin bankrutt. Kortsiktigt och langsiktigt sa blir energikostnaderna for konsumenten skyhoga. Avgifterna kommer att leda till att de oerhorda inhemska koltillgangarna liggar kvar ororda. Kolverk stangs ner och tvingas ersattas med nya oljekraftverk. Obama ar emot inhemsk karnkraft och utveckling av nya naturgasfyndigheter och offshore olja. Solkraft och vindkraft har knappt markbar betydelse i det stora hela. De enda som vinner pa den policyn ar de som har 97 % av varldens oljetillgangar, dvs, de oljerika arabstaterna och andra muslimska stater. Deras kartell bestammer produktionen och satter darmed priserna, vilket av industrifolk som Boone Pickens forutspas na $300.00 per fat, redan nu har en stadig uppgaende trend. Alla som konsumerar olja och dess biprodukter, plast, asfalt mm kommer att se standigt okande kostnader.

Det kan leda till en depression over hela varlden och mest drabba fattiga lander.

Varldsekonomin kan paverkas sa mycket av bara energipolitiken, da har vi inte ens borjat prata om alla andra Obama forslag som snart kommer upp.

Mer om det om jag finner tid. Obama = Socialist? Nope, I don't think so. Obama = Taliban? Don't know? Den politik han bedriver ar mest lonsam for oljekartellen, alla andra forlorar ekonomisk pa den. Var han hor hemma politiskt kan man bara bedoma nar man ser resultatet av hans politik. svd ab dn svd dn


Thursday, October 29, 2009

Landsförrädare klagar på "ohederligt" skriveri.

I andra lander, de som atalar landsforradare sa har skyldiga spioner kanske anledning att klaga pa harda straff som tex avrattning eller isoleringcell for resten av livet. I Sverige slipper tydligen spioner och landsforradre straff sa lange vi har en moderat alliansregering. Sa de skyldiga spionerna, som tex Jan Guillou klagar istallet pa andra mer banala saker som tex "ohederligt" skriveri om honom.

Jan Guillou fortsatter sina patetisk forsok att forklara sitt spioneri. SVD ger honon fri tillgang till tidingen till att skriva en artikel, i den skriver han en nastan komisk forklaring om det inte vore ett sa allvarligt brott.

Han skriver att pga av sjukdom och omplaceringar i KGB fick han inte tillfalle att skriva om dem, "jag har darfor inget att tillagga".

Vi har ju som bekant samma problem i svenska myndigheter. Myndighetspersoner ar ofta pa kurs, de blir omplacerade eller sjuka. Att KGB hade samma problem reda pa 1970-talet maste betyda att de var fore sin tid?

Det ar synd om Jan Guillou som pga av sjukdom i KGB inte kunde skriva om dem.

Jag undrar om CIA slutar fungera, som Guillou sager KGB gjorde, om en agent blir sjuk eller omplacerad eller gar pa jamlikhetskurs?

Om man ska vara allvarlig istallet sa undrar sakert hela folket nar Reinfeldt regeringen ska agera. Myndigheterna borde forsoka ta lite ansvar nu nar en hel del fakta pekar pa att Guillou ar en skyldig spion och landsforradare som maste ha fatt hundratusental kronor i arvode om man beraknar hur mycket pengar han spenderade under flera ar utan inkomst? Har skatteverket borjat undersoka det annu, eller slipper kommunistspioner skatteverkets brutala skonstaxeringar? svd

Wednesday, October 28, 2009

Landsförrädaren försöker profitera på avslöjandet.

Den avslojade landsforradaren Jan Guillou sager nu att han ska salja sin bok och lagga till ett nytt kapitel om hans tid som spion for Sovjet.

Maken till storhetsvansinne har jag aldrig hort talas om. Han vill nu profitera pa att han avslojats som kommunistspion som salde Sverige. Hans ide om att salja fler logner visar att han verkar vara helt mentalt oberord av att svenskarna helst vill se honom sitta av livstids fangelse eller bli avrattad som landsforradare.

Det ar oerhort osmakligt att media behandlar forradaren som en upptacksresande som har en story att beratta istallet for ett osvenskt krak som fortjanar mycket allvarliga pafoljder.

Stig Wennerstrom fick aldrig chatta med lasarna efter att han avslojades som spion, han straffades. Media ringde aldrig Wennerstrom i en strid strom med fragor om matlagning, jakt, fina viner osv. Men vara politiker, ledare och journalister var av en helt annan karaktar pa den tiden. De hade intelligens och ansvarskansla till skillnad mot den nya generationen som tagit deras plats och ar ansvarig idag. De som ar ansvariga idag har under 30 ars tid hjarntvattats av just manniskor som Jan Guillou och hans kommunistkamrater i media som med opinionbildning och propaganda andrat manniskors mentalitet och politiska installning.

Den som inte kraks av Guillous forsok att ytterligare profitera pa sitt landsforraderi och inte kan skilja pa uppenbart ratt och fel maste vara helt hjarntvattad. svd dn svd svd ab svd

Tuesday, October 27, 2009

Ledningen i Sodertalje har somnat vid ratten.


Sodertalje tar emot fler irak-flyktingar an USA.

Trots att kommunalradet Anders Lago (s) har sagt att Sodertalje inte har resurser, plats eller service till fler sa fortsatter de att sla rekord i att ta emot fler flyktingar. Enligt DN sa har Sodertalje tagit emot over 84 miljoner flyktingar. Hela lanet har tagit emot 19 miljarder flyktingar. DN har ett skrivfel men de boende maste kanna sig pressade av allt kaos som det innebar.

Hur kommunalledningen kan resa till USA och vittna om att Sodertalje har for manga flyktingar och sedan aka hem och slappa in rekordmanga, det ar minst sagt underligt. Vet inte politikerna hur man bedriver politik och ledarskap?

Kommunledningen verkar vara hopplost bortom insikt av det de sjalva gor. Det finns bara en sak att gora, ge dem sparken. dn dn

Guillou ljuger friskt. Helt normalt bland landsförrädare.

Tusen små lögner som ingen kan kolla, det är livet Guillou levat i alla år.

Orsaken till att Guillou avslöjades var en död mans berättelse. Därför blev Guillou så oerhört chockerad över att han nu långt senare avslöjades som spion.

Den enda person (nästan?) som skulle kunna avslöja Guillou var kamraten Arne Lemberg som var med och kände till KGB kopplingen. Han mördades i Uganda 1979 så risken att Guillou nu skulle avslöjas på gamla dar var nästan obefintlig.

Sovjetagenten Guillou har nu istället för att ta emot mer hyllningar från alla vänsterkamrater i pressen en mörkare framtid att se fram emot. Om inte regeringen dömer honom till ett långt fängelsestraff, eller ännu bättre till döden, så kommer allmänhetens dom regna ner på honom dagligen tills hans sista dagar. Den har typen av brott preskiberas inte vad jag vet, om jag har fel så glömmer iallafall inte svensken bort den här typen av förräderi. Straffet ute bland det förådda folket kanske blir värre än det skulle blivit i fängelse.

Vilket antiklimax, vilken motsats till att ha tjänat miljoner på värdelös kiosklitteratur och kunna leva ett liv som en baron tack vare vänstern som gett honom gratisreklam i alla media till att nu sitta som en utfrusen paria i ödemarken i roslagen eller i miljonlägenheten på östermalm. Lista ut i vilken fastighet han bor i, någonstans häromkring bor han, se bilden.

Allt pekar på att det var KGB som gav Guillou tipset om IB's existens och att Guillou samarbetade med KGB om att exponera den hemliga IB för omvärlden. Hur många hemligheter har landsförrädaren kvar, 10 eller 1000?

En hemlighet var att Jan efter att ha släpps från fängelset efter IB affären bosatte sig i Irak med familjen. Vid hemkomsten köpte han fastighet i Roslagen, därefter flyttade de till Libanon ett tag. Hur har en sysslolös Jan G råd att flytta runt i arabländer, köpa fastighet och leva som en rik svensk magnat i exil. Dessutom utan att arbeta, utan inkomst, det är ytterligare en hemlighet. Hur mycket vet han närmaste? Hans fd fru Marina Stagh, hade samma politiska inställning som Jan, anti-judisk, pro-muslimsk, anti -kapitalist, läs om hennes erfarenheter med Jan. svd svd

Sunday, October 25, 2009

Jan Guillou tycker landsforraderi ar "strunt"


En argsint reaktion fran Sossarnas Mona Sahlin, hon kraver att fa reda pa vad Jan Guillou har lamnat for slags information om sossarna till KGB da han spionerade for Sovjet.

"KGB Jan" svarar att "det har ar ju strunt". Han svarar alltid liknande saker pa allvarliga fragor som stalls till honom. Allt han vill gora ar att forsatt sitt arbete som heltidskommunist och tjana miljoner pa overreklamerad skraplitteratur och vara vansterns mediaidol.

Ingen antar att Jan Guillou skulle svara arligt pa fragor om hans spioneri, hans liv och frihet hanger pa en skor trad nu.

Militaren vill nog veta varfor han under sin tid som kommunistspion var ute pa militara befastningar, betalade for stora dyra blota middagar med hoga militarer, pumpade dem pa all slags information med svepskalet, "jag ar journalist". Hur fick han alla pengar till de dyra middagarna med dem han forhorde, eller jag menar interjuvade?

Vi raknar dagarna till hans dom. Och Mona Sahlin, bra rytet, stall honom mot vaggen, det borde vi alla gora. Aven DN som nu upphort med nyheter om landsforradaren. DN borde avskeda alla kamrater till Jan G som inte tycker detta ar en nyhet vard rapportera.

Kommentar fran Gotiska klubben:
Charlotte af Uschmans svarar: Ja visst, vilka stories! Först har han i Aftonbladet inte alls hjälpt KGB. Sedan har han själv försökt att spionera på KGB i Svenska Dagbladet, samtidigt som han i Expressen suttit och skvallrat för dem vad han visste om Sverige och svenska politiker. Sedan har han återigen i Aftonbladet ALDRIG VARIT SPION!!!. Och slutligen påstår han i DN att han varit ”ung och kollosalt naiv”.

Vanliga asikter klassas som extrema, av vem?

I SvD skriver Per Bauhn att SD ar lika islamisterna.

Han sager att SD inte inser att muslimer "kan ha en starkare kansla for demokrati och asiktsfrihet an andra som bott i en demokrati hela livet."

Hur vet han det? Det kan vara sant att nagra moderata muslimer vill slippa det varsta inom islam men det finns ingen undersokning som visar det.

Daremot finns det undersokingar som visar att ett stort antal muslimer vill ersatta demokratin i vast och infora sharia lagar i dess stalle. Enligt Centerpartiets egen islamist Mahmoud Aldebe sa ar det bara 15 % av muslimerna i Sverige som inte vill ha en islamska lagar i Sverige.

Tyckaren Bauhn skriver "Sverigedemokraternas syn på individ och tillhörighet är påfallande lik islamisternas."

Hur kan nagon tro att SD tycker likadant som de farliga extrmisterna som SD ogillar att Sverige tar emot? En redan fortryckt debatt blir forvirrad nar folk som Bauhn inte kan halla isar argumenten och logiken.

Islamisterna vill bla foljande:
Bara tillata islam,
Forbjuda all underhallning,
Straffa brottslingar med avkapandet av kroppsdelar,
Ta ifran kvinnor mojligheten att studera, arbeta, rosta, kora bil och visa sig utomhus.
Piska kvinnor offentligt som inte bar ratt heltackande kladsel.
Ta bort och forbjuda all yttrandefrihet, pressfrihet och kritik.

Jag kan inte hitta det programmet i SD materialet jag sett. Per Bauhn fantiserar vilt.

Daremot finns det ett parti (kanske flera) i Sverige som ar pa vag att acceptera delar av islmisterna agenda.

I den senaste TV debatten mellan Centerns och SD's partiledare sade Maud (c) att "vem som helst kan stalla upp for Centen till en riksdagsplats." Hon sade det som svar pa SD's Jimmie Akessson fraga om hon tar avstand fran islamisten Mahmoud Aldebes (Al-Debe) som staller upp for Centern till riksdagen. Hon tog inte avstand fran honom vilket ger hans agenda fritt fram om han blir riksdagsman for Centern.

Detta kan darfor snart blir Centerns agenda (Maud Olofsson (c) sade inte nej till detta) vilket ar en del av Aldebes krav:
 • En moské i varje stad eller kommun.
 • Moskébyggen borde finansieras med räntefria lån som alternativ till villkorat bidrag från utlandet. Kommunerna borde ta på sig ansvaret att gå i borg för räntefria lånen eller låna ut pengar räntefritt till moskébyggen för kommunens muslimska invånare.
 • Att integrera islam i svenska skolor.
 • Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
 • Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
 • Alla kommuner borde ordna en kväll i veckan som ska vara en kvinnokväll respektive männens kväll i gym och simhallen.
 • Att riksdagen stiftar en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under de islamiska högtiderna Eid al fitr och Eid al Adha är krav från alla muslimer. För nuvarande är det omöjligt att ta ledigt från arbeten för att fira högtiden tillsammans med familjen.
 • Muslimer kräver att regeringen ska undersöka möjligheten till en särlagstiftning är möjlig och hur detta i fall ska motiveras utifrån existerande lagstiftning i religionsfrihetslagen.
 • Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället.
 • Två timmars ledighet för fredagsbön, mellan kl.12- kl.14 under vintertiden och mellan kl.13-kl.15´sommartiden. Fredagsbönen är en obligatorisk bön som måste utföras kollektivt i moskén.
 • Att bidraga till att muslimerna och judarna får dispens eller särlagstiftning för att utföra den islamiska och judiska slakten.
 • Muslimer kräver att församlingsförbundet i svenska kyrkan i samarbete med landets kommuner ska reservera begravningsplatser i alla kommuner som har muslimska invånare.
 • Att starta Imamutbildning vid svenska universiteten och högskolor är ett krav från landets muslimer och från svenska myndigheter.
Det finns mer i Aldebes kravlista, las hela listan online har.

Bauhn sager vidare att SD anser de som protesterade mot islamisterna och nynazisterna i September ar ett hot som SD vander sig emot. Han forvirrar lasarna men sina falska beskrivningar. SD var ett, kanske det enda parti som protesterade mot islamisternas och nynazisternas agerande i Stockholm och deras agerande mot tennismatchen i Malmo. De styrande lokala socialdemokraterna som stoppade polisen fran att agera mot demonstranterna lyckades gora tennismatchen till ett propaganda nummer for gatuterroristerna i Malmo.

Fraga ar inte hur lika socialdemokraterna och centern ar islamisterna. Fragan ar istallet varfor deras agenda sammanfaller nar det galler Sveriges framtid, vad har de gemensamt forutom det uppenbara hatet mot judar? svd

Saturday, October 24, 2009

Hade medias gullgris KGB Jan fatt all gratis reklam utan att vara extremist?


Var det hans "trevliga personlighet" som gjorde att alla i media hyllade honom som en "superstar" efter att han domdes som spion 1973? Kunde han lika garna ha varit centerpartist? Var hans politiska syn oviktigt for de i media som hyllade honom och gav honom alla valbetalda uppdrag som han genom aren byggde sin karriar pa?

Det var sjalvklart alla andra vansterextremister i media som gav honom alla valbetalda uppdrag. Samtidigt som han forsorjde sig som spion for Sovjet arbetad han for statens TV och de stora tidningarna. Hans jobb som tyckare och opinionbildare var viktigt for Sovjet och for de svenska kommunisterna som infiltrerat alla media. Givetvis had KGB Jan aldrig fatt sa mycket reklam och sa manga valbetalda jobb i alla media om han var en centerpartist eller opolitisk. Vem anstaller en okunnig medelmatta som pa sin hojd klarar att skriva vissen kiosklitteratur? Ingen.

KGB Jan skulle inte kunna salja en bok om inte hans vanner i media gett honom gratis reklam overallt hela tiden varje gang han skrev eller sade nagot.

Vansterextremisterna har infiltrerat samtliga samhallsinstitutioner, sa det aterstar att se om det finns nagon politiker eller myndighet som har en reaktion pa att KGB Jan nu avslojats som landsforradare. Vad tycker den dammsugande Statsministern?

Ska vi straffa landsforradare eller ska vi dammsuga istallet?

Vem blir nasta att avslojas som KGB spion? Det ar ganska sannorlikt att det blir en journalist eller kanske en riksdagspolitiker? Pierre Shori kanske?

Jan G's rundvandring i media nu antyder att han tror sig kunna komma ur den har soppan bara for att hans vansterextremistvanner i media skyddar honom. Han ar avslojad nu och det finns inget han kan saga som friar honom. Han ar en landsforradare och ska domas som en sadan.

En ovanlig landsforradare, en med storhetsvansinne, Jan G "jag ar gammal SAPO agent" i AB,

Kommentarer i media:

Vem är förvånad

Jan Guillou, dömd för spioneri -73. Sedermera superkänd mediaperson och mångmiljonär på andra klassens kiosklitteratur. Nu avslöjad som KGB agent. 
Är det nån som tror att hans gjorde denna karriär helt på egen hand. Tro mig, han var inte ensam, det finns fler i samma kretsar.

SVT och SR har ett stort ansvar!

Här finns många kompisar-kommunister och socialister ,alla kategorier-som är 
betalda med skattemedel för att sprida socialistpropaganda !

Varför får han uttala sig ?

Jag mår dåligt av att spioner behandlas med silkesvantar i Sverige. Guillou har blivit B-kändis och rik, Stig Bergling blev kommunpolitiker efter sitt fängelsestraff.

Så mycket för solidaritet hos vänstern. Usch för fegsverige som klappar sina landsförrädare på huvudet.

Jan Guillou är dömd för spioneri

Han dömdes till fängelse får IB affären, en del av den socialistiska media propagandan vi alla växte upp med, ingen kritik mot Stalin och Sovjetdiktaturen, ej heller DDR, eller Kuba ej heller folkmorden i Cambodja, kritiken var riktad mot USA.
Ensidig, selektiv och fokuserad propaganda i SVT samt tidningar under decenier, det fortsätter idag, man måste bo utomlands för att inse vidden av opinionsbildningen. änstervärderingarna börjar i skolan, böckerna etc. Jan Guillou var med i processen.

Full of Shit

JG bara bryter kontakten och KGB finner sig i det. Bullshit. KGB släpper inte folk i första taget. Guillou ljuger.

Guillous bakgrund perfekt för Aftonblaskan

DN idag: "Han lämnade uppgifter till Säpo och KGB, samarbetade med Anders Thunborg och Pierre Schori i SAP (Socialdemokratiska Arbetarepartiet) och var samtidigt med i maoistiska SKP. Han satt alltså på fyra stolar samtidigt, säger Peter Bratt som inte tvivlar ett dugg på att de senaste uppgifterna om Guillou stämmer."

Svensk IB agent sager:

Fd. IB agent i AB" Jag misstankte tidigt att Jan G var agent at Sovjets KGB. Nu ar det bekraftat att han var landsforradare i klass med de andra som heter Stig."


Wednesday, October 21, 2009

Klassa dig sjalv, ar du nazist, rasist, extremist, neutral, moderat eller sosse?

Enligt pressens hysteriska artiklar om Sverigedemokraterna sa finns nu bara ett satta att bedoma om en person ar rasist, nazist, extremist, neutral, moderat eller sosse.

Om man ska tro media sa har bara media ratt och ingen annan att bedoma var ni star politiskt. Bedomningen sker, enligt media, enbart baserat pa hur manga invandrare du anser Sverige ska ta in.

Ju farre invandare du vill ha ju mer rasist ar du oavett vad du tycker om olika raser. Ju fler invandrare du vill ha, ju mer Moderat ar du oavsett om du egentligen ar nazist. Om vi ska folja medias skala sa kanske dessa siffror klargor var du star pa den glidande, rasist och invandringsskalan som media bestamt att vi ska klassas efter.

0 - Utvisning av farliga kriminella och falska flyktingar, da ar du satan sjalv.
0 - 999 invandrare per ar, da ar du nazist.
1000-1999 invandrare, da ar du rasist,
2000 - 2999 invandrare, da ar du extremist,
3000 - 9999 invandrare, sa ar du neutral
10 000 - 49 999 invandrare, da ar du sosse,
50 000 - 300 000 invandrare per ar, da ar du moderat.

Nu vet du var du star politiskt om tidningarna far bestamma. Det kan vara bra att veta om du tex. vill kopa det amerikanska bilbolaget Volvo och en journalist fragar hur stor invandring du vill ha. Om du inte kande till denna skala sa kunde du helt oskyldig och ovetande bli utpekad som nazist. Det vore oerhort illa for ditt nya bolag, dess existens i Sverige och ditt rykte och dina mojligheter att bedriva affarer i Sverige. Om de tror du ar sosse eller moderat sa ar det godkant av media, men alla andra blir utpekade som social paria och extremister som borde angripas av gatuvaldsligisterna som vissa media samarbetar med.

Med hansyn till detta sa ar slutsaten att ingen klok person borde forsoka etablera sig i Sverige, flytta ett foretag dit eller investera dar. Media skulle kunna komma pa iden att stalla fragan "hur manga invandrare vill du ha" i ett ogonblick da du inte ar beredd och rakar kasta ur dig, "som sossarna pa 1960-talet". Du trodde att media skulle bedoma dig som sosse och darfor acceptera dig i samhallet? Nej, nu betraktas alla sossar som forut drev en mer begransad invandring som rasister, nazister eller extremister. Ni som var aktiva i politiken pa 1960-talet, visste ni att ni ar nazister?

Vem skulle vilja bli uthangd som nazist i media bara for att man har en asikt om hur manga invandrare Sverige ska ta emot? Miljardarer och miljonarer som tankt investera i Sverige borde halla sig borta de narmaste 20 aren tills alla politiker bytt asikt och haller med Sverigedemokraterna.

Varfor har media tagit pa sig rollen att granska folket och branna oss pa offentligt "bal" i tidningarna om vi granskar och kritiserar makthavarna? Det borde vara tvartom, media ska granska och kritisera makthavarna inte granska, hota och hata folket och oppositionen. Hur gick det till?

Ta inte den skalan for bokstavligt eftersom den andras regelbundet efter nagra ar och ar subjektivt forbehallen journalisterna. Som sagt, en sosse forr ar nu en nazist. Fidel Castro ar satan sjalv enligt medias skala, nastan en nazist alltsa.

I mitt tidigare inlagg, skrev jag:

Vad ar man nar man vill ha en normal invandringspolitik som alla normala lander har?

Var pa den invandringspolitiska skalan ligger en neutral icke-extremist?

Vi utlandsvenskar slipper tanka efter vad det mest politiskt korrekta svaret ar innan vi svarar. Vi kan svara arligt pa politiska fragor utan att oroa oss for mediadrev, represalier, fa sparken eller bli socialt utfryst i det nya hemlandet. Vi tolereras i utlandet till skillnad mot i hemlandet Sverige. Dar tolereras vi inte av makteliten som forsoker tillintetgora oss om vi skulle svara fel pa en enkel fraga. Med den offentliga sektorn som har 50 % av jobben i Sverige sa ar det en 50 %ig mojlighet att man forlorar jobbet om man uttrycker sig fritt.

Rosta i snabbpollen i hoger kolumn. Sverige vill vet var ni star politiskt, ja satan ar en ny kategori i politiken. ab ab dn svd svd svd svd dn dn svd svd svd svd svd ab ab ab ab dn dn dn dn ab svd dn ab svd
svd ab