Thursday, August 30, 2012

Knockout!

Mitt Romney's valtal förbereddes noggrant av en lång rad talare som samtliga presenterade honom som en fixare som en person som kan rätta till den dåliga ekonomin som Obama inte kan rätta till. Romney levererade ett stort antal knockout slag inlindat i känslosamma tal om medlidande och möjligheter.

Det ligger i Romney bakgrund, han och alla andra Republikanska guvernörer som talade har rättat till ekonomin i staterna som de var guvernörer i.

Konstigt nog har ingen R-guvernör misslyckats medan samtliga D-guvernörer misslyckats med att balansera budgeten och skapa arbetstillfällen.

 Det kan vara en tillfällighet, men förmodligen inte.

Optimismen i Romney tal leder tankarna tillbaka till Reagan, den mest framgångsrika presidenten någonsin.  Han råkade tillhöra samma parti,  R.
Exp AB svd

No comments: